piątek, 29 wrzesień, 2023
Strona główna E100

Udostępnij artykuł

15 lipiec 2019 r.

Rosja: za brudne numery rejestracyjne można stracić prawo jazdy

Rosja: za brudne numery rejestracyjne można stracić prawo jazdy

Taśma izolacyjna, brud i „rolety” na tablicy rejestracyjnej mogą teraz stać się powodem utraty prawa jazdy.
11 czerwca Sąd Najwyższy przedstawił projekt orzeczenia w sprawie wyjaśnienia niektórych kwestii związanych z wykroczeniami drogowymi, wraz z instrukcjami dot. stosowania art. 12.2 („Prowadzenie środka transportu z naruszeniem zasad umieszczania na nim numeru rejestracyjnego”).
Kara wynikająca z pierwszej części artykułu (prowadzenie pojazdu z nieczytelnymi tablicami rejestracyjnymi) wynosi 500 rubli, a z drugiej części (prowadzenie pojazdu ze zmienionymi tablicami rejestracyjnymi lub bez nich) do 5000 rubli oraz odebranie prawa jazdy na okres do trzech miesięcy.
Zgodnie z wytycznymi Sądu Najwyższego druga część art. 12.2 powinna mieć zastosowanie wobec użytkowników dróg, którzy korzystają z tzw. „rolet” – urządzenia mechanicznego zasłaniającego tablice rejestracyjne zdalnie z użyciem pilota. Te same zapisy powinny być stosowane, gdy numery są zaklejone, przykryte lub brudne, ale tylko wtedy, gdy funkcjonariusz policji drogowej może udowodnić, że zostało to zrobione umyślnie (na przykład, przedstawiając w sądzie zdjęcie), a zanieczyszczenie nie jest związane z warunkami drogowymi i / lub złą pogodą. Innymi słowy, inspektor może nałożyć karę w wysokości 500 rubli za zabrudzenie na błotnistej drodze gruntowej, ale za numer zaklejony taśmą będą nakładane poważniejsze sankcje.
Ponadto umyślna zmiana numerów rejestracyjnych (zamalowanie lub usunięcie pojedynczych znaków) powinna być traktowana jak prowadzenie pojazdu na fałszywych numerach rejestracyjnych (część 4 artykułu 12.2); za to można utracić prawo jazdy na rok.

Banners block
Banners block

Udostępnij

Inne artykuły

Popularne artykuły