czwartek, 8 grudnia, 2022
Strona główna E100
local product

Udostępnij artykuł

9 września 2021 r.

Zatrudnienie cudzoziemca w firmie transportowej. Bariery w zatrudnianiu cudzoziemców

Zatrudnienie cudzoziemca w firmie transportowe

Ten drugi otrzyma zdecydowanie wyższą stawkę niż w swoim kraju, a przedsiębiorstwo może liczyć na lojalnego i uczciwego pracownika. Zatrudnienie cudzoziemca jako kierowcy wiąże się jednak ze spełnieniem kilku ważnych obowiązków. O jakich mowa?

Przede wszystkim pamiętajmy, że zatrudnienie kierowcy-obcokrajowca nie jest równoznaczne z zatrudnieniem osoby z terenu Unii Europejskiej. Otóż kierowcy posiadający stały meldunek lub obywatelstwo kraju unijnego, powinni podlegać dokładnie takim samym przepisom jak ci, którzy pochodzą z Polski. Unia chce to zmienić różnego rodzaju przepisami (wprowadzając np. krytykowaną przez branżę kwestię pracowników delegowanych), jednak na ten moment nie istnieją wielkie różnice w zatrudnieniu Polaka czy Niemca.

Zatrudnienie cudzoziemca jakie kierowcy – co powinniśmy wiedzieć na samym początku?

Przede wszystkim zatrudnienie kierowcy z Ukrainy lub innego państwa spoza Unii Europejskiej najczęściej podyktowane jest brakiem kadrowym w Polsce. Rodzimi kierowcy nie są w stanie zagospodarować całego zapotrzebowania firm transportowych w kraju, stąd konieczność ściągania kolejnych pracowników z Białorusi czy Ukrainy. Zatrudnienie cudzoziemca jako kierowcy wiąże się więc z określonymi profitami.

Jak wspomnieliśmy na początku – nie ma problemu z zatrudnianiem kierowców ze strefy Unii Europejskiej czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Natomiast zatrudnienie kierowcy z Ukrainy czy innego państwa z tego obszaru nakłada na pracodawcę i pracownika określone w prawie obowiązki.

Co jest głównym dokumentem prawnym określającym ogólne zasady zatrudnienia cudzoziemców, nie tylko kierowców? Ustawa o cudzoziemcach. Zgodnie z tą ustawą cudzoziemiec, który chce podjąć stałą pracę na terenie Polski musi mieć ważne zezwolenie na pobyt czasowy. Od pracodawcy wymaga się sprawdzenie tego dokumentu, przed podjęciem pracy ale po podpisaniu umowy (takowa stanowi obowiązek, jeżeli obcokrajowiec chce uzyskać pozwolenie na pobyt czasowy). Takiego pozwolenia udzielają urzędy wojewódzkie (oraz delegatury takowych) na okres maksymalnie trzech lat (później można go przedłużyć). Do wniosku koniecznie trzeba dołączyć paszport, wspomnianą umowę o prace, potwierdzenie wynajęcia lub zakupu lokalu mieszkalnego (albo informację o zamieszkaniu u rodziny lub znajomych), a także potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeżeli osoba spoza terenu Unii Europejskiej jest już na terenie Polski, to może jednocześnie wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na pracę i pobyt czasowy. Jeżeli natomiast przyszłego pracownika jeszcze w kraju nie ma, to o zgodę na wykonywanie pracy musi wystąpić sam pracodawca. W takim przypadku musimy wystąpić do starosty o zaświadczenie, że rynek pracy nie jest w stanie zaspokoić naszych potrzeb (to najczęściej tylko formalność), a obcokrajowiec w tym czasie ma obowiązek rozpocząć procedurę uzyskania wizy.

Pamiętajmy, że niektóre kraje mają z Polską specjalną umowę, dzięki czemu pracownicy mogą być przez pierwsze sześć miesięcy zatrudnieni bez zezwolenia na pracę. Dotyczy to obywateli takich państwa jak Ukraina, Białoruś, Gruzja, Rosja, Armenia i Mołdawia. Jeżeli obywatel innego kraju pobiera w Polsce naukę (np. na uniwersytecie) lub poślubił Polaka lub Polkę, to w ogóle nie musi starać się o pozwolenie na pracę. W ich przypadku wystarczy tzw. karta pobytu.

Z czym wiąże się zatrudnienie kierowcy – obcokrajowca?

Wiemy już, że zatrudnienie Ukraińca jako kierowcy przez pierwsze pół roku nie wymaga pozwolenia na pracę – konieczne jest za to specjalne oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. Znamy też ogólne zasady zatrudniania osób spoza terytorium Unii Europejskiej. Powyżej wymienione kwestie dotyczą jednak wszystkich zawodów – nie tylko kierowców zawodowych. W przypadku tej profesji zatrudnienie cudzoziemca wiąże się ze spełnieniem dodatkowych obowiązków, a właściwie posiadania określonych dokumentów

Wszystkie opisuje dokładnie Ustawa o transporcie drogowym. Po pół roku pracy i rozpoczęciu procedury pozwolenia o pracę, pracownik będzie zobowiązany do spełnienia kilku ważnych kroków – kierowca jest zobowiązany do okazania prawa jazdy, licencji na prowadzenie firmy transportowej przez przyszłego pracodawcę oraz oświadczenie o spełnianiu wymogów pełnienia obowiązków kierowcy zawodowego.

Warto wiedzieć, że nawet brak obowiązku pozwolenia o pracę nie zwalnia kierowcy od obowiązków typowych dla tej profesji. Otóż zatrudnienie kierowcy z Ukrainy czy innego kraju wiąże się z określonymi procedurami, również dla polskich pracowników. Pracownik musi legitymować się ważnym, międzynarodowym prawem jazdy kategorii określonej w polskich przepisach ruchu drogowego. Dodatkowo konieczne jest – co ważne – polskie orzeczenie od lekarza, psychologiczne, a także oświadczenie o niekaralności pozyskane ze swojego macierzystego kraju. Na wniosek pracodawcy, który ma zamiar przeprowadzić zatrudnienie cudzoziemca jako kierowcy, Inspekcja Transportu Drogowego wystawi świadectwo kierowcy. Co jest konieczne do uzyskania tego obowiązkowego świadectwa?

· Zaświadczenie o zatrudnieniu (np. umowa o pracę)

· Ksero paszportu i dowodu tożsamości

· Potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego

· Zaświadczenie o spełnieniu wszystkich wymogów do podjęcia pracy jako kierowca zawodowy

· Ksero licencji wspólnotowej na wykonywanie zawodu kierowcy

Bardzo często kierowcy z krajów spoza Unii Europejskiej będą musieli przechodzić również specjalne szkolenie. Będzie to kwalifikacja wstępna (teoretyczna i praktyczna) do uzyskania pozwolenia na prowadzenie pojazdów w Polsce (i innych państwach UE), a następnie specjalne kursy okresowe.

Uwaga! Bardzo ważny jest fakt, że zatrudnienie kierowcy-obcokrajowca nie może oznaczać niższego wynagrodzenia dla tej osoby. Firma ma obowiązek płacić dokładnie tyle samo, ile wynosi stawka dla kierowcy posiadającego obywatelstwo polskie!

Co grozi za zatrudnienie cudzoziemca jako kierowcy bez wymaganych dokumentów?

Zacznijmy od tego, że brak wypełnienia wymaganych powyżej procedur wiąże się z karami dotyczącymi nielegalnego zatrudniania obcokrajowców. W takim przypadku narażamy się na karę od 1000 do 30000 złotych grzywny, a także utratę pracownika, który może zostać delegowany do swojego państwa. To jednak nie wszystko.

Jeżeli przy kontroli policyjnej lub Inspekcji Transportu Drogowego wyjdzie fakt, że kierowca porusza się po unijnych drogach bez spełnienia wszystkich wymogów dla zawodowego przewoźnika, narażamy się na dalsze koszty. Wśród nich są między innymi kary pieniężne do nawet 50 tysięcy złotych, w zależności od popełnionego wykroczenia.

Jak widać – zatrudnienie cudzoziemca jako kierowcy wiąże się z pewnymi profitami. Przede wszystkim firma transportowa może skorzystać z szerszego doboru doświadczonych pracowników. Z pewnością warto z takiej szansy skorzystać. Pamiętajmy jednak, że zatrudnienie kierowcy z Ukrainy to również wiele obowiązków – związanych z procedurami, pozwoleniami czy spełnieniem określonych w ustawach kryteriów. Warto zwrócić również uwagę na to, że kierowca pracujący dla polskiego przewoźnika może świadczyć swoje usługi na terenie całej Unii Europejskiej – to ważne względem tras międzynarodowych.

Udostępnij

Inne artykuły

9 maja 2022 r.

Wynajem ciężarówek. Ile kosztuje, dla kogo jest i czy się opłaca?

Zakup pojazdu ciężarowego to ogromny wydatek, nawet dla dużych przedsiębiorstw transportowych. Same, nowe ciągniki siodłowe kosztują najczęściej powyżej kilkuset tysięcy złotych (w zależności od zastosowania, marki i możliwości). Jeżeli dodamy do tego zabudowę, to cena jeszcze wzrasta. Niektóre firmy transportowe korzystają z finansowania zakupu leasingiem, a jeszcze innego rodzaju alternatywą w tym przypadku jest wynajem tirów i ciężarówek. Kto powinien korzystać z takiej usługi? Jakie są jej zalety?

Popularne artykuły