środa, 6 grudzień, 2023
Strona główna E100

Udostępnij artykuł

15 grudzień 2020 r.

Jak uzyskać i utrzymać płynność finansową? Faktoring dla firm transportowych

Źródła finansowania działalności gospodarczej, wspierające płynność finansową

Przedsiębiorcy, aby rozwijać swoja firmę, decydują się na korzystanie z dodatkowych źródeł finansowania biznesu. Jest to stosowana praktyka, która przynosi dobre rezultaty. Wybór jest duży, dlatego warto podejść indywidualnie do wyboru finansowania, tak aby odpowiadało ono potrzebom firmy. Jakie finansowanie jest najlepsze? Wszystko zależy od tego, jakich środków na rozwój potrzebuje firma oraz jakie są jej możliwości finansowe. Ekonomiści dzielą źródła finansowania na: wewnętrzne i zewnętrzne. Które sprawdzą się w dużej firmie, a które w startupie? Oto najważniejsze z nich.

Zewnętrzne źródła finansowania?

• Dotacje finansowe
• Emisje akcji
• Emisje obligacji
• Kredyt bankowy
• Finansowanie przez kredyt kupiecki
• Finansowanie przez leasing operacyjny
• Finansowanie przez leasing finansowy
• Finansowanie przy udziale „Anioła biznesu”
• Finansowanie przez Venture Capital
• Franchising, czyli franczyza

Wewnętrzne źródło finansowania na czym polegają?

• Finansowanie działalności przez odpisy (amortyzacja)

Amortyzacja to proces zmniejszenia wartości dobra trwałego w określonym czasie na skutek jego użytkowania. Do środków trwałych można zaliczyć budynki, lokale, ale również maszyny, urządzenia, komputery czy środki transportu. Przedsiębiorca uwzględnia to w swoich kosztach i może sporządzić odpis amortyzacyjny, który ma na celu pomniejszyć podstawę opodatkowania, a więc i należny podatek dochodowy.

• Finansowanie działalności przez faktoring

Finansowanie działalności przez faktoring

Przedsiębiorcy, którzy mają sprzedaż z odroczonym terminem płatności, wybierają faktoring jako swoje finansowanie wewnętrzne. Faktoring polega na wykupieniu przez firmę faktoringową (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorcy (faktoranta), które ten wystawił swoim kontrahentom (odbiorcom). Dzięki temu, przedsiębiorca nie zamraża swoich finansów czekając np. 60 dni na spłatę faktury przez kontrahenta, a od razu dostaje pieniądze od faktora. Kontrahent rozlicza się z faktorem, który monitoruje spłatę. Firma, która korzysta z faktoringu, ma możliwość zainwestowania w rozwój czy uregulowania bieżących płatności. Faktoring kierowany jest do przedsiębiorstw, którym zależy przede wszystkim na zwiększeniu płynności finansowej.

Finansowanie działalności przez faktoring

Zalety faktoringu:

  • Szybki sposób poprawy płynności finansowej.
  • Proste procedury.
  • Brak twardych zabezpieczeń.
  • Przeniesienie ryzyka niewypłacalności dłużnika na faktora.
  • Przedsiębiorca może wydłużyć termin płatności za swoje towary czy usługi (wzrost konkurencyjności)

Wady faktoringu:

  • Wystawiane faktury muszą być długoterminowe.
  • Brak możliwości finansowania sprzedaży detalicznej (B2C).
  • Nie można skorzystać z faktoringu w przypadku zakazu cesji wierzytelności w umowie z kontrahentem.

Czym jest cesja wierzytelności?

Istotą przelewu wierzytelności (cesji) jest zmiana wierzyciela. Na podstawie zawartej umowy cedent (w tym wypadku klient E100) przenosi na inny podmiot (Forwado sp. z o.o.) prawo do określonej należności od swojego dłużnika, np. wynikającej z zawartego kontraktu, wykonanej usługi czy tez dostarczonego towaru. Należy jednak podkreślić, że nie mogą to być wierzytelności przeterminowane lub sporne, nie mogą także dotyczyć kontrahentów, co do których istnieje uzasadnienie podejrzenie niewypłacalności.

Schemat przebiegu transakcji faktoringu z regresem

Cechy produktu faktoringowego dla klientów E100

Banners block

• Finansowanie całego obrotu Klienta z Kontrahentem, który jest objęty umową faktoringu
• Klient może wskazać wybrane faktury do finansowania
• Pełna administracja faktur
• Jeden parametr kosztu – prowizja operacyjna za rzeczywisty okres finansowania od dnia nabycia wierzytelności do dnia zapłaty przez Kontrahenta (indeksowana dziennie)
• Brak opłat administracyjnych lub stałego abonamentu
• Brak prowizji minimalnej czy też opłaty za niewykorzystany limit faktoringowy
• Możliwość bezpośredniej wpłaty środków pienionych pochodzących z zaliczki faktoringowej na umowę karty paliwowej (przyspieszenie obiegu środków)

Korzyści z faktoringu dla firmy transportowej

• poprawa płynności finansowej
• zmniejszenie ryzyka prowadzonej działalności (profesjonalna ocena wiarygodności i wypłacalności kontrahentów)
• większe zdyscyplinowanie dłużników
• zwiększenie obrotów (uwolniona gotówka może być wykorzystywana do dokonywania zakupów i regulowania zobowiązań),
• obniżenie kosztów administracyjnych (faktor przejmuje obowiązki związane z administrowaniem należnościami),
• lepsze zarządzanie wierzytelnościami (faktor zatrudnia specjalistów od zarządzania wierzytelnościami, na co często nie stać przedsiębiorcy),
• poprawa struktury bilansu (faktoring powoduje przyspieszenie rotacji należności, co prowadzi do zmniejszenia luki finansowej i dzięki temu nie ma konieczności zaciągania zobowiązań),
• lepszy rating

Jak pomagamy klientom? Case study

Firma: AAA Transport
Branża: Usługi transportowe
Zakres działania: usługi świadczone w kraju i zagranicą (teren UE)

Klient posiadał nieuregulowany status w ZUS i US (podał nam skalę i wielkość zadłużenia)
Klient współpracuje z kilkoma kontrahentami o ugruntowanej pozycji z tym, że terminy płatności to 60 dni.
Kłopoty klienta powstały w wyniku zdarzenia losowego – szkoda na transportowanym mieniu, wypłacone odszkodowanie z polisy OC przewoźnika, jednakże Ubezpieczyciel w procesie sądowym wykazał błędy przewoźnika i na podstawie postepowania regresowego zażądał zwrotu wypłaconych środków.

Dzięki współpracy z Faktorem klient finansuje bieżąca działalność, ustalono harmonogramy spłat z wierzycielami i regularnie je obsługuje.

Skontaktuj się z nami i dowiedz jak możemy pomóc Twojej firmie!

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 58 500 22 05

Więcej informacji możesz też znaleźć pod adresem: https://e100.eu/pl/products/faktoring

Autor

Marcin Lis

General Manager
Factoring Services
E-mali: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalista z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży faktoringowej i sektorze usług finansowych. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie negocjacji, przepływu środków pieniężnych, planowania biznesowego, a także bankowości i sprzedaży.

Banners block

Udostępnij

Inne artykuły

9 maj 2022 r.

Wynajem ciężarówek. Ile kosztuje, dla kogo jest i czy się opłaca?

Zakup pojazdu ciężarowego to ogromny wydatek, nawet dla dużych przedsiębiorstw transportowych. Same, nowe ciągniki siodłowe kosztują najczęściej powyżej kilkuset tysięcy złotych (w zależności od zastosowania, marki i możliwości). Jeżeli dodamy do tego zabudowę, to cena jeszcze wzrasta. Niektóre firmy transportowe korzystają z finansowania zakupu leasingiem, a jeszcze innego rodzaju alternatywą w tym przypadku jest wynajem tirów i ciężarówek. Kto powinien korzystać z takiej usługi? Jakie są jej zalety?

Popularne artykuły