wtorek, 28 listopad, 2023
Strona główna E100

Udostępnij artykuł

18 marzec 2020 r.

Komisja Europejska zaleca nieutrudnianie pracy transportowi towarowemu

Dnia 16 marca Komicja Europejska wydała specjalne oświadczenie dotyczące zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia i zapewnienia dostępność towarów i niezbędnych usług.

Celem dokumentu jest określenie wspólnych zasad i podejścia do zarządzania granicami krajów zrzeszonych w celu ochrony zdrowia jej mieszkańców jednocześnie pamiętając o zachowaniu integralności gospodarki.

W pierwszej części dokumentu dotyczącej „Transportu towarów i usług” KE zwraca uwagę na to, że wprowadzone na granicach środki ostrożności i wzmożona kontrola nie powinna powodować poważnych zakłóceń w łańcuchu dostaw, w szczególności tych pierwszej potrzebny takich jak zapasy żywności (w tym żywego inwentarza) oraz sprzętu medycznego i ochronnego.

W ramach pełnienia swoich obowiązków kierowcy ciężarówek, pociągów, piloci oraz załogi lotnicze powinny mieć możliwość bezpiecznego przemieszczania się przez granice wewnętrznie i zewnętrznie.

Ograniczenia nakładane na transport towarów i pasażerów powinny być odpowiednio udokumentowane, jasno określone, proporcjonalne, adekwatne i poparte zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum Zapobiegania Chorobom (ECDC).

Obowiązkiem każdego z krajów członkowskich jest bezzwłoczne powiadomienie Komisji i innych państw członkowskich o wprowadzonych regulacjach jeszcze przed ich wdrożeniem.

Druga część dokumentu- „Dowóz towarów” ma za zadanie przypomnieć krajom członkowskich, że nie należy nakładać żadnych ograniczeń na obrót towarami na jednolitym rynku, ze szczególnym uwzględnieniem towarów uznawanych powszechnie za podstawowe, związane ze zdrowiem, a także środków spożywczych.

W tej części dokumentu Komisja Europejska zaleca również, że Państwa członkowskie powinny wyznaczyć dla transportu pasy priorytetowe (tzw. zielone pasy) i rozważyć możliwość zniesienia weekendowych zakazów poruszania się pojazdów ciężarowych. (Jak informowaliśmy na naszym fanpage’u wiele krajów zdążyło wdrożyć już to rozwiązanie!).

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności wskazuje, że nie ma żadnych dowodów, na to, że żywność jest źródłem przenoszenia wirusa dlatego nie należy wymagać żadnych dodatkowych certyfikatów na towary będące w legalnym obrocie na rynku Unii Europejskiej.

W dalszej części tego rozdziału Parlament Europejski podkreśla, że „Pracownicy transportu, ze szczególnym uwzględnieniem ale nie wyłącznością ci którzy dostarczają niezbędne towary powinni mieć możliwość przekraczania granicy w razie występowania takiej potrzeby, natomiast ich bezpieczeństwo nie może być w żaden sposób zagrożone”.

Władze krajów członkowskich są również zobowiązani do zaspokojenia potrzeb społecznych, aby uniknąć sytuacji takich jak panika w sklepach i wynikające z niej zatłoczenie.

Sekcja „Środki ochrony zdrowia” określają działania jakie powinny zostać zastosowane w stosunku do osób, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia publicznego. Na granicach zewnętrznych zaleca się:

Banners block

-wprowadzanie środków kontroli wstępu, które mają za zadanie ocenić obecność objawów lub narażenia na wirusa u podróżnych przyjeżdżających z krajów dotkniętych epidemią;

wypełnienie Karty Lokalizacji Pasażera na pokładzie samolotów, promów, pociągów oraz autobusów; deklaracji zdrowia osób podróżujących statkami, ze wskazaniem wszystkich portów odwiedzanych w trakcie trwania rejsu

-zapewnienie materiałów informacyjnych w postaci ulotek, banerów, plakatów itp.

-zapewnienie środków kontroli wyjazdu, podróżni zidentyfikowani jako narażeni lub zakażeni nie powinni mieć możliwości podróżowania

-izolacje podejrzanych przypadków oraz możliwość przekazania chorych do zakładów opieki zdrowotnej. Władze po obu stronach granicy powinny uzgodnić postępowanie w takich przypadkach.

Jako dobre praktyki, aby kontrole graniczne były skuteczne Komisja Europejska wskazuje:

- ustanowienie standardowych procedur działania i zapewnienie odpowiedniej liczby przeszkolonego personelu

- zapewnienie dla pracowników opieki zdrowotnej sprzętu ochronnego

- ciągłe przekazywanie aktualnych informacji personelowi służby zdrowia i pozostałym służbą pomocniczym

W kończących sekcjach „Granice zewnętrzne” oraz „Granice wewnętrzne” znajdują się informacje na temat systematycznych kontroli wszystkich osób przybywających do strefy Schengen i odpraw granicznych, które mogą obejmować kontrole zdrowia. Państwa członkowskie mają możliwość odnowy wjazdu obywatelom państw trzecich niebędących rezydentami, którzy wykazują odpowiednie objawy lub byli narażeni w szczególnym stopniu na zakażenie. Alternatywą do odmowy wjazdu może być izolacja lub kwarantanna.

Państwa członkowskie mają prawo przywrócić tymczasowe kontrole graniczne na granicach wewnętrznych. Przy przywróceniu tych granic należy zagwarantować wspomniany wcześniej swobodny przepływ osób. Nie można jednocześnie odmówić wjazdu obywatelom UE i rezydentom powracającym do domu, można jednak podjąć w stosunku do nich odpowiednie środki takie jak zobowiązanie do poddania się izolacji, ale jedynie pod warunkiem, że nałożą takie same wymagania na własnych obywateli.

Całość rozporządzenia w języku angielskim można znaleźć tutaj.

Twoja firma wydaje dużo na paliwo i chciałbyś obniżyć te koszty?

Z kartą flotową E100 zatankujesz bezgotówkowo i tam, gdzie jest najtaniej!

Przetestuj kartę bezpłatnie i zobacz jakie oszczędności może przynieść Twojej firmie

Udostępnij

Inne artykuły

9 maj 2022 r.

Wynajem ciężarówek. Ile kosztuje, dla kogo jest i czy się opłaca?

Zakup pojazdu ciężarowego to ogromny wydatek, nawet dla dużych przedsiębiorstw transportowych. Same, nowe ciągniki siodłowe kosztują najczęściej powyżej kilkuset tysięcy złotych (w zależności od zastosowania, marki i możliwości). Jeżeli dodamy do tego zabudowę, to cena jeszcze wzrasta. Niektóre firmy transportowe korzystają z finansowania zakupu leasingiem, a jeszcze innego rodzaju alternatywą w tym przypadku jest wynajem tirów i ciężarówek. Kto powinien korzystać z takiej usługi? Jakie są jej zalety?

Popularne artykuły