niedziela, 4 czerwiec, 2023
Strona główna E100
e-box

Udostępnij artykuł

30 wrzesień 2019 r.

Francja: od jutra zmiana wymogów dot. umowy przewozu

Francja: od jutra zmiana wymogów dot. umowy przewozu

1 października we Francji wejdą w życie zmienione przepisy prawne dotyczące transportu drogowego. Rozszerzą one zakres obowiązków zleceniodawcy i zleceniobiorcy w przypadku realizacji przewozów przez podwykonawcę.

Jutro zacznie obowiązywać Dekret 2019-695 z 1 lipca 2019 r. w sprawie standardowej umowy o publiczny transport drogowy towarów przez podwykonawców. Zwiększony zostanie zakres obowiązków zleceniodawców i zleceniobiorców. Przepisy zostały opracowane w wyniku współpracy między zrzeszeniami transportowymi oraz ministerstwami transportu i pracy w celu zwalczania nieuczciwej konkurencji, pracy nierejestrowanej i tzw. dumpingu socjalnego w sektorze przewozowym.

Zgodnie z francuskim prawem ustawowa standardowa umowa ma zastosowanie, jeśli zakres obowiązków zleceniodawcy i zleceniobiorcy nie zostanie określony na piśmie. Nowy dekret wprowadza zmiany w umowie standardowej.

Nowe obowiązki zleceniodawcy i zleceniobiorcy

Jak donosi portal transportowy verkehrsrundschau.de, nowa umowa wymaga m.in. aby swobodnie negocjowana cena gwarantowała podwykonawcy uczciwą płatność za świadczone usługi. Z zapisu wyłączone są transakcje na rynku spot (gdzie zlecenia realizowane są najpóźniej w drugim dniu roboczym).

Nowe przepisy zobowiązują zleceniobiorcę przed zawarciem umowy do przedstawienia kserokopii aktualnej licencji transportowej na jego nazwisko (art. 3 dekretu). Musi to być licencja wydana we Francji lub w innym kraju Unii Europejskiej.

W przypadku usług, których wartość przed opodatkowaniem wynosi min. 5 tys. euro, francuski zleceniodawca ma również nowy obowiązek. Przy zawarciu umowy i do jej wygaśnięcia, ma co 6 miesięcy sprawdzać wykonawcę usługi pod kątem przestrzegania przepisów Kodeksu pracy mających na celu walkę z pracą nierejestrowaną. W związku z tym podwykonawca z zagranicy musi przedstawiać m.in. następujące dokumenty w języku francuskim:

Banners block

– co 6 miesięcy wyciąg z rejestru handlowego poświadczający rejestrację firmy,

– wewnątrzwspólnotowy numer identyfikacyjny, – co 6 miesięcy – zaświadczenie A1,

– w przypadku zatrudnienia pracowników zagranicznych, co sześć miesięcy, listę nazwisk pracowników z zagranicy zatrudnionych przez podwykonawcę i podlegających zezwoleniu na pracę (jeśli podwykonawca nie zatrudnia pracowników zagranicznych – także musi złożyć stosowne zaświadczenie),

– kopię świadectwa delegowania dla każdego delegowanego kierowcy.

Źródło: trans.info

Banners block

Udostępnij

Inne artykuły

12 maj 2022 r.

Największe centra logistyczne w Polsce i Europie

Odpowiednio zorganizowany przepływ towaru wpływa na szybkość realizacji usługi, a także ostateczną cenę danego dobra. Jeżeli transport jest źle przygotowany, przepływ mas towarów ograniczony, a zarządzanie zamówieniami mało efektywne, to traci cały łańcuch dostaw. Za odpowiednią realizację wszystkich powyższych elementów dbają centra logistyczne w Polsce i Europie. Które z nich są największe? Jaką pełnią rolę?

12 maj 2022 r.

Przewóz kabotażowy. Co to jest kabotaż w transporcie i na czym polega?

Otwarty rynek Unii Europejskiej sprawia, że firmy transportowe mogły korzystać nie tylko z rodzimych, krajowych struktur przewozowych, ale również z ofert zagranicznych partnerów. Rozrost tego typu usług wpłynął pozytywnie na tzw. przewozy kabotażowe. Czym jest kabotaż? W jaki sposób się odbywa i co warto wiedzieć o nim pod względem prawnym? Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie te pytania.

Popularne artykuły