wtorek, 28 listopad, 2023
Strona główna E100

Udostępnij artykuł

17 kwiecień 2020 r.

W jaki sposób w różnych częściach świata stara się wspierać transport drogowy w obliczu COVID-19?

Rządy krajowe mają do odegrania kluczową rolę w zapewnieniu ciągłości transportu drogowego jako siły napędowej społeczeństwa i dostaw podstawowych towarów codziennego użytku. Oto przegląd najlepszych praktyk:

Obie Ameryki

Wszystkie kraje w regionie obu Ameryk dostrzegły znaczenie utrzymania transportu, aby zapewnić, że niezbędne towary codziennego użytku trafią do tych, którzy ich potrzebują.

W Ameryce Północnej wszystkie trzy rządy skoordynowały politykę graniczną, aby umożliwić przekraczanie granicy przez pojazdy towarowe lub inne pojazdy o zasadniczej potrzebie, zwłaszcza z Meksykiem, skąd USA czerpią większość owoców i warzyw.

Żywność i produkty rolne pochodzące z Ameryki Południowej są nadal przetwarzane w portach morskich, dzięki czemu ciężarówki mogą nadal transportować towary do magazynów i punktów sprzedaży detalicznej.

Ponadto Departament Transportu USA wydał specjalne rozporządzenie, która zwalnia kierowców komercyjnych przewożących niezbędne ładunki z przepisów dotyczących czasu pracy.

Chiny

W Chinach, od których zaczęła się światowa pandemia, władze krajowe podjęły działania w celu utrzymania ruchu transportu, wprowadzając szereg środków, w tym:

 • zniesienie wszystkich opłat drogowych (w tym za mosty i tunele) w całym kraju dla wszystkich pojazdów, aż do zakończenia pandemii;
 • ustanowienie zasady „bez zatrzymania, bez kontroli, bez opłat” dla pojazdów przewożących zapasy i niezbędny personel;
 • zapewnienie wsparcia finansowego firmom dotkniętym epidemią COVID-19, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom oraz tym, których zadaniem jest transport podstawowych towarów i codziennych potrzeb;
 • wydłużenie okresu ważności kontroli pojazdów użytkowych i świadectw kwalifikacji pracowników do 45 dni po zakończeniu epidemii Covid-19.
 • zachęcanie towarzystw ubezpieczeniowych do przedłużenia okresu ubezpieczenia i odroczenia opłacania składek na ubezpieczenie komunikacyjne oraz do obniżenia lub zwolnienia składek za pojazdy użytkowe, statki i samoloty, które zawiesiły działalność w związku z wybuchem COVID-19.

Eurazja

Na Białorusi organy celne ogłosiły, że obsługa celna przesyłek towarów ciężarowych na granicy do użytku krajowego zostanie usprawniona. Wprowadzono „zielone pasy” na granicach, aby nadać priorytet odprawie celnej i tranzytowi niezbędnych towarów, niezależnie od tego, czy przybywają one na Białoruś, czy są przeznaczone do tranzytu do innych krajów. W rzeczywistości białoruskie służby celne poinformowały, że między styczniem a marcem 2020 r. tranzyt towarów przez granice Białorusi wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, pomimo kryzysu zdrowotnego.

W innych krajach regionu po zwiększeniu liczby kolejek na początku tego miesiąca podjęto działania w celu usprawnienia procedur przekraczania granicy.

Banners block

W Kazachstanie rząd zmienił swoje wymagania dotyczące kierowców i ciężarówek pochodzących z krajów, w których występują przypadki COVID-19, co oznacza, że kierowcy ci nie muszą już zmieniać pojazdów po przybyciu na krajowe przejścia graniczne.

Azerbejdżan również utrzymał otwarty „zielony korytarz tranzytowy” dla Iranu, łącząc go z Rosją i resztą świata.

W Rosji podjęto podobne wysiłki, aby zagwarantować płynny przepływ towarów w obliczu pandemii COVID-19. Właściwe organy krajowe postanowiły między innymi:

 • nie poddawać kierowców międzynarodowego transportu drogowego obowiązkowej kwarantannie przez 14 dni, jeśli nie mają śladów wirusa;
 • nie wprowadzać corocznych wiosennych ograniczeń na drogach regionalnych;
 • zwolnić firmy transportowe z płacenia podatku transportowego;
 • obniżyć składki ubezpieczeniowe dla małych i średnich firm.

Europa

Komisja Europejska uznała zasadniczą rolę transportu towarowego i logistyki od początku epidemii COVID-19. Priorytetem dla tych sektorów było utrzymanie gospodarki i zapewnienie pracownikom transportu dotarcia ze swoich domów do miejsc pracy w całej UE.

Aby zharmonizować jednostronne środki wprowadzone przez państwa członkowskie UE, Komisja Europejska wprowadziła zalecenia i wytyczne. Kluczowe sugestie obejmują następujące aspekty:

 • ograniczenie transportu i mobilności do tego, co niezbędne. Transport towarowy jest uważany za niezbędny, podobnie jak swobodny przepływ pracowników transportu;
 • wprowadzenie zielonych pasów na granicach wewnętrznych i zewnętrznych w celu priorytetowego traktowania transportu towarowego;
 • ustanowienie jednego szablonu certyfikatu pracodawcy, aby zagwarantować swobodny przepływ zawodowych kierowców bez pojazdu
 • ustanowienie ram czasowego przedłużenia ważności szeregu certyfikatów i dokumentów kontroli towarów, pojazdów i personelu;
 • wprowadzenie większej elastyczności w prawie dotyczącym czasu jazdy i odpoczynku kierowców oraz stworzenie ram, w których państwa członkowskie UE mogą ubiegać się o odstępstwa;
 • zniesienie zakazów ruchu dla pojazdów ciężarowych;
 • naleganie, aby urządzenia sanitarne i gastronomiczne były nadal dostępne dla kierowców.

Bliski Wschód

Podobnie dobre praktyki są stosowane przez kraje w regionie Bliskiego Wschodu. W Abu Dhabi uruchomiło bezpłatną usługę autobusową na żądanie dla pracowników medycznych w odpowiedzi na COVID-19. Najważniejsi pracownicy służby zdrowia w mieście mają teraz bezpieczny i niezawodny sposób podróżowania między domem a miejscem pracy podczas kryzysu zdrowia publicznego koronawirusa.

Źródło: iru.org

Twoja firma wydaje dużo na paliwo i chciałbyś obniżyć te koszty?

Z kartą flotową E100 zatankujesz bezgotówkowo i tam, gdzie jest najtaniej!

Przetestuj kartę bezpłatnie i zobacz jakie oszczędności może przynieść Twojej firmie

Udostępnij

Inne artykuły

9 maj 2022 r.

Wynajem ciężarówek. Ile kosztuje, dla kogo jest i czy się opłaca?

Zakup pojazdu ciężarowego to ogromny wydatek, nawet dla dużych przedsiębiorstw transportowych. Same, nowe ciągniki siodłowe kosztują najczęściej powyżej kilkuset tysięcy złotych (w zależności od zastosowania, marki i możliwości). Jeżeli dodamy do tego zabudowę, to cena jeszcze wzrasta. Niektóre firmy transportowe korzystają z finansowania zakupu leasingiem, a jeszcze innego rodzaju alternatywą w tym przypadku jest wynajem tirów i ciężarówek. Kto powinien korzystać z takiej usługi? Jakie są jej zalety?

Popularne artykuły