czwartek, 21 października, 2021
Strona główna E100

Udostępnij artykuł

14:37, 2 lipca 2021

Nowy obowiązkowy system rejestracji ciężarówek na Ukrainie

Nowe przepisy obowiązują wszystkich zagranicznych przewoźników realizujących przewóz towarów objętych kontrolną celną w ramach importu, eksportu lub tranzytu. Brak rejestracji będzie podstawą do odmowy przeprowadzenia kontroli i tym samym uniemożliwieniem zezwolenia na wjazd na terytorium Ukrainy.

Istnieją trzy możliwości rejestracji:

-przy wjeździe lub wyjeździe z Ukrainy poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego bezpośrednio w punkcie kontrolnym i dostarczenie kopii dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ kraju rejestracji;

-przesyłając wypełniony formularz rejestracyjny pocztą do dowolnego urzędu celnego i dostarczając kopię dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa rejestracji;

-złożyć bezpośrednio w dowolnym urzędzie celnym wypełniony formularz rejestracyjny oraz kopię dowodu rejestracyjnego wystawionego przez właściwy organ kraju rejestracji lub złożyć te dokumenty za pośrednictwem osoby upoważnionej działającej na podstawie pełnomocnictwa nierezydenta lub za pośrednictwem agenta celnego umowa pomiędzy nierezydentem a ukraińskim agentem celnym.

Odmowa nadania tymczasowego numeru rejestracyjnego jest możliwa, jeżeli:

-formularz rejestracyjny nie zawiera wszystkich wymaganych danych;

-nierezydent jest już zarejestrowany.

Tymczasowy numer rejestracyjny umożliwia osobie niebędącej rezydentem bez ograniczeń załatwienie wszelkich formalności i procedur celnych. Taki tymczasowy numer rejestracyjny otrzymuje się w ciągu godziny od wprowadzenia danych do systemu.

Stały numer rejestracyjny przydzielany jest firmie transportowej w przeciągu 5 dni od złożenia wniosku.

Źródło: customs.gov.ua

Udostępnij

Inne artykuły

Popularne artykuły