wtorek, 4 października, 2022
Strona główna E100

Udostępnij artykuł

5 czerwca 2020 r.

Niemcy znoszą globalne ostrzeżenie o podróży

3 czerwca niemiecki federalny minister spraw zagranicznych ogłosił zniesienie globalnego ostrzeżenia o podróży od 15 czerwca, które zostanie zastąpione informacjami dla podróżujących w poszczególnych krajach. Zniesienie dotyczy państw członkowskich UE (z wyjątkiem Hiszpanii, których ostrzeżenie zostanie zniesione na późniejszym etapie), Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Islandii i Liechtensteinu. Ostrzeżenie o podróży w Norwegii zostanie również zniesione na późniejszym etapie. Ostrzeżenie podróżne zostanie przywrócone na wypadek, gdyby liczba infekcji wzrosła o ponad 50 na 100 000 mieszkańców.

W odniesieniu do krajowego transportu pasażerskiego w Niemczech BDO dostarczyło tabelę poglądową i mapę (w języku niemieckim) na temat aktualnego stanu zakazów podróży autobusem, a także środki zapobiegawcze, które należy zastosować na pokładzie.

Źródło: BDO

Udostępnij

Inne artykuły

Popularne artykuły