piątek, 22 wrzesień, 2023
Strona główna E100

Udostępnij artykuł

15 listopad 2022 r.

Czym zajmuje się operator logistyczny? Najwięksi operatorzy logistyczni w Polsce

Logistyka to jedna z kluczowych dziedzin w transporcie. Odpowiada za planowanie, realizowanie i kontrolowanie procesu przewozu towarów z punktu odbioru do punktu docelowego. Pozytywnie przekłada się na kompleksową obsługę łańcucha dostaw. Jednym z podmiotów odpowiadających za logistykę jest operator logistyczny. Co warto wiedzieć o tym sektorze? Za co odpowiada firma pełniąca rolę operatora? Jacy są najwięksi operatorzy logistyczni w Polsce?

Na popularność działań logistycznych (wykonywanych przez zewnętrzne podmioty) niewątpliwie wpłynął handel elektroniczny. Stawiane przez niego wyzwania polegające na szybkim dostarczeniu zamówień pod drzwi klienta wymusiły na rynku transportowym poszukiwanie podmiotów, które kompleksowo zajmą się całym zamówieniem. Operator logistyczny pełni tu niezwykle ważną rolę.

Co to jest operator logistyczny?

Operator logistyczny to firma, która pełni rolę łącznika między producentem określonych produktów i ich odbiorcą końcowym. Przedsiębiorstwa tego typu znane są także pod skrótem LSP (z angielskiego Logistics Service Provider). Operatorzy świadczą szerokie usługi z zakresu logistyki, wpływając między innymi na przewóz towarów drogą lądową, morską, kolejową czy lotniczą. Świadczą też usługi dotyczące obsługi terminalowej (z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji włącznie), magazynowania towarów oraz ich dystrybucji.

Operator może działać również na polu informacyjnym (kontaktując się z odbiorcą towaru w imieniu producenta), czy finansowym (negocjując stawki za przewóz z przewoźnikami). Zakres jego działań zależy od charakterystyki zleceń (inaczej wykonywane są zlecenia międzynarodowe, a inaczej krajowe) czy wielkości danej firmy logistycznej.

Podkreślmy, że największym wyzwaniem dla operatorów LSP jest na ten moment rynek e-commerce. Z czego to wynika? Zmienne zapotrzebowanie, dynamiczny wzrost zamówień na koniec roku, liczba potencjalnych klientów docelowych i zamówień detalicznych, a także zróżnicowane gabaryty towarów sprawiają, że ci muszą błyskawicznie dostosowywać swoje usługi do panujących aktualnie trendów. Nie dla każdego operatora jest to możliwe.

Podział operatorów logistycznych

Na rynku działają operatorzy logistyczni, którzy świadczą usługi o różnym zakresie i typie. Jaki jest podział przedsiębiorstw funkcjonujących w tej branży? W praktyce najczęściej mówimy o przedsiębiorstwach od pierwszego do piątego poziomu.

  • 1PL - podstawowy poziom, polegający wyłącznie na transporcie produktów zleceniodawcy.
  • 2PL - w tym przypadku rolą operatora jest transport oraz magazynowanie produktów podmiotu zlecającego usługi.
  • 3PL - operator logistyczny 3PL oferuje pełen zakres usług logistycznych, ma zaplecze techniczne i zasoby ludzkie do obsługi dużych zamówień. Najczęściej działa przy obsłudze zleceń długoterminowych.
  • 4PL - tego typu operatorzy oferują optymalizację łańcucha dostaw i obniżenie kosztów przewozu czy magazynowania towaru. Ściśle współpracują z firmami 3PL.
  • 5PL - najbardziej zaawansowane przedsiębiorstwa, które łączą cechy operatorów 3PL i 4PL. Kompleksowo zarządzają łańcuchem dostaw i optymalizują wszystkie jego procesy.

Wybierając operatora powinniśmy więc określić, jakiego rodzaju usług potrzebujemy. W przypadku dostaw bezpośrednich (odbiór z naszego magazynu i dostarczenie produktów do klienta) wystarczy współpraca z 1PL. W przypadku zwiększonej produkcji i poszukiwania pomieszczeń magazynowych, należy rozważyć współdziałanie z 2PL i 3PL. Międzynarodowy handel i skomplikowany łańcuch dostaw będzie wymagał korzystania z usług firm 4PL (lub 5PL, która łączy w sobie wszystkie powyższe rodzaje).

Czym zajmuje się operator logistyczny?

Jaki jest zakres usług operatorów? Ich praca opiera się na wielu aspektach, wpływających ostatecznie na sukces operacji dostarczenia towarów do klienta. Przedsiębiorstwa LSP zarządzają m.in. przestrzenią magazynową (własną lub wydzierżawioną przez podmioty zewnętrzne), kompleksowo przygotowują flotę transportową do wykonania zlecenia, a także planują transport od przygotowania do odbioru, na zdaniu towaru kończąc.

Niektórzy operatorzy kontrolują także stan magazynów i zapotrzebowanie klienta na określone materiały, przygotowują zamówienia pod względem formalnym, doradzają klientowi pod względem logistycznym oraz rozliczają koszta spedycji. Podkreślmy, że na rynku funkcjonują operatorzy działający kompleksowo we wszystkich powyższych aspektach lub podmioty, które np. odpowiadają za określony odcinek transportu (od magazynu do punktu dystrybucji).

Banners block

Doświadczeni operatorzy logistyczni przygotowują pełną dokumentację transportową, w tym kompletują dokumenty celne, listy przewozowe, pozwolenia magazynowe, itd.

Jakie korzyści wynikają ze współpracy z operatorem logistycznym?

Przede wszystkim współpraca z takim operatorem przekłada się na bardzo płynnie prowadzony łańcuch dostaw. Prowadząc produkcję określonych dóbr, nie musimy martwić się o zakontraktowanie firm przewozowych (lub zakup i eksploatację własnej floty), przygotowanie miejsc do magazynowania towarów czy prowadzenie kompleksowej dokumentacji. Korzystając z usług LSP nie musimy również zatrudniać kolejnych osób - odpowiadających za logistykę, transport, magazynowanie czy zamówienia.

To przekłada się na znaczne ujednolicenie i optymalizowanie kosztów logistyki. Możemy kontrolować również bardziej nasz budżet, gdyż operator działa w ramach określonego wcześniej kosztorysu. Z innych korzyści wynikających ze współpracy z LSP warto wymienić także optymalizację przestrzeni magazynowej, skuteczną obsługę logistyki w każdym zakresie oraz wyższą jakość usług.

Z usług operatorów korzystają małe podmioty (które nie produkują na tyle towarów, aby tworzyć swoje działy logistyki) oraz duże przedsiębiorstwa. Im zależy z kolei na optymalnym przeprowadzeniu całego łańcucha dostaw.

Należy pamiętać oczywiście o wadach takiej współpracy. Przede wszystkim problemy operatorów przełożą się znacznie na prowadzony przez nas biznes, nie będziemy mieli bezpośredniej kontroli nad procesami logistycznymi, a zbyt duże uzależnienie się od firmy LSP może utrudnić późniejsze negocjowanie stawek współpracy z nim. Mimo powyższych zagrożeń, korzystanie z usług operatorów jest warte rozważenia.

Najwięksi operatorzy logistyczni w Polsce

W Polsce działa wiele firm z zakresu LSP, które swoimi usługami obejmują wewnętrzny (krajowy) oraz międzynarodowy obszar. Jacy są najwięksi operatorzy logistyczni w Polsce o kapitale zagranicznym oraz pochodzący z naszego kraju?

Duży zakres naszego rynku przejęły międzynarodowe korporacje transportowe. Wśród nich przodują takie firmy jak Grupa Raben (holenderskie przedsiębiorstwo prowadzące działania krajowe i międzynarodowe), DB Schenker (niemiecki lider z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw) oraz Grupa DSV (konsorcjum obecne w Polsce od 1995 roku). Powyższe firmy działają w każdym obszarze działań logistycznych, prowadząc działalność transportową, magazynową, doradczą i spedycyjną.

Warto wyróżnić także przedsiębiorstwa LSP, które wywodzą się z Polski. Tu prym wiodą takie firmy jak TERRAMAR, Enterprise Logistics, Omega Pilzno czy Colian Logistic.

Pamiętajmy, że nie zawsze konieczne jest współpracowanie z największymi podmiotami. Niekiedy firmy logistyczne funkcjonujące na regionalnym, a nawet lokalnym rynku mogą w pełni zagospodarować nasze potrzeby. Należy zorientować się, jaki jest zakres usług operatora i zweryfikować jego dotychczasowe zlecenia. To może pomóc nam w optymalizacji kosztów działań logistycznych.

Banners block

Udostępnij

Inne artykuły

Popularne artykuły