Asmens duomenų apsauga

Šios taisyklės taikomos bendrovei „Smile Holding“ (SIA „Smile Holding“) Sp. z o.o., ir jos grupei priklausančioms įmonės (kartu vadinamos E100), taip pat internetinėms svetainėms, kurias aptarnauja. E100 užtikrina vartotojo privatumą. Esame įsipareigoję apsaugoti asmenų, kurie mums pateikia savo kontaktinius ir asmeninius duomenis, privatumą. Šioje politikoje nustatoma renkamų asmens duomenų rūšis, naudojimo būdai, subjektai, su kuriais galime jais dalintis, ir vartotojų pasirinkimai dėl to, kaip jais galime naudotis. Mes taip pat aprašome veiksmus, kurių imamės, kad apsaugotume šiuos duomenis, ir būdą, kaip susisiekti su mumis dėl mūsų privatumo praktikos.

E100 atsižvelgia į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, panaikinančio Direktyvą 95/46 / EB (Bendrasis reglamentas duomenų apsauga) - BDAR, taisykles

Duomenų kaupimas

Kaip paslaugų teikėjas, mes galime užmegzti tiesioginius santykius su jumis, o jūs savo ruožtu galite pasirinkti pateikti mums savo asmens duomenis kaip šių santykių dalį.

Tinklalapio vartotojų asmens duomenų administratoriumi yra „Smile Holding” (SIA “Smile Holding”) Sp. z o.o., būstinė Latvijoje, 4A GreduStreet, Ryga, LV-1019.

Šie duomenys gali būti perduodami, be kita ko, teikiant prašymą E100 dėl siūlomo produkto, užsiprenumeruojant E100 informacinį biuletenį, dalyvaujant akcijose ar apklausose, siekiant įsidarbinti E100. Kai tik mums bus pateikti šie duomenys, duomenų subjektas nebebus anonimas. Pateikiant paraiškas verslo santykiams užmegzti ir santykių metu, mes gauname jūsų asmens duomenis apie sandorius iš finansų įstaigų ir kitų subjektų. Mes taip pat galime gauti informacijos apie vartotoją iš mokėjimo operacijų bendrovių, viešai prieinamų informacinių sistemų, kredito ataskaitų agentūrų ir komercinės informacijos paslaugų.

Pateikdami prašymą E100 dėl produktų ar paslaugų per mūsų svetainę arba per vieną iš mūsų pardavimų atstovų, galite nuspręsti pateikti mums savo įmonės duomenis ir (arba) savo asmens duomenis.

Toliau pateikiamos asmens duomenų rūšys, kurias galime gauti:

 • Kontaktiniai duomenys (tokie kaip vardas ir pavardė, adresas ir el. pašto adresas, telefonų ir faksų numeriai)
 • Verslo kontaktiniai duomenys (tokie kaip pareigos, skyrius ir organizacijos pavadinimas)
 • Informacija apie pareiškėją ir kitą pareiškėją (pvz., vardas ir pavardė, pašto ir el. pašto adresai, telefonų ir faksų numeriai, sukūrimo data arba gimimo data ir identifikavimo numeriai)
 • Vartotojo pavadinimas ir slaptažodis
 • Finansinė informacija
 • Kitų asmenų kontaktiniai duomenys, su kuriais vartotojas leidžia mums susisiekti
 • Vartotojo perduodama informacija (pavyzdžiui komentarai)
 • Informacija apie įdarbinimą
 • Unikalus mobiliojo prietaiso identifikatorius
 • Geografinės vietos duomenys
 • Kita informacija
Anoniminių duomenų kaupimas

E100 renka tam tikrą informaciją, pvz., slapukus ir www pranešėjus, kai vartotojas lankosi mūsų svetainėje. Slapukų ir pranešėjų rinkimas priklauso nuo lankytojo sutikimo E100 svetainėje ir yra renkamas tik pasirinkus parinktį „Sutinku“. Jei pasirinksite „Aš nesutinku“, failai nebus renkami. Tokiu būdu renkami duomenys apima, bet neapsiriboja, IP adresą, žiniatinklio naršyklės tipą, operacinę sistemą, puslapių, iš kurių vartotojai buvo nukreipti, URL, informaciją apie veiksmus, kurių buvo atlikta lankantis svetainėje, ir apsilankymų svetainėje datas bei laiką. „Slapukas“ yra tekstinis failas, kurį jūsų kompiuterio kietajame diske arba nešiojamojo įrenginio atmintyje įdėjo svetainė ar serveris. „WWW pranešėjas“, taip pat žinomas kaip žiniatinklio žyma, pikselių žyma arba aiškus GIF, naudojamas perduoti atsiliepimus į serverį. Mes naudojame slapukus ir kitas interneto technologijas, kad galėtume praturtinti vartotojo patirtį tvarkant savo svetainę ir kontaktines programas.

Failas slapukas neturi jokių asmens identifikavimo duomenų.

Slapukai

Jei vartotojo naršyklės nustatymai leidžia rinkti slapukus, o E100 svetainės vartotojas sutinka su slapukų rinkimu tiesiogiai svetainėje, tada vartotojo kompiuteryje galime išsaugoti nedidelį kiekį informacijos apie tai, kurioje svetainės dalyje jis lankėsi ir kokios funkcijos jam labiausiai patinka. Tai leidžia mums pritaikyti vartotojo peržiūrimą turinį pagal jo susidomėjimus. Mes taip pat galime naudoti slapukus identifikuoti įgaliotus vartotojus, kad jiems nereikėtų iš naujo įvesti savo vartotojo vardo ir slaptažodžio. Leisdami mums geriau suprasti, kaip naudojatės mūsų svetaine, slapukai gali padėti mums teikti geresnę ir tinkamesnę naudojimosi internetu patirtį. Nei viena trečiosios šalies svetainė negali peržiūrėti slapukų, kuriuos saugome jūsų kompiuteryje.

Dauguma žiniatinklio naršyklių leidžia vartotojams keisti saugos nustatymus, kad priimtų ar atsisakytų slapukų. Vartotojas neprivalo įjungti slapukų, kad galėtų apsilankyti mūsų svetainėje, tačiau be jų jo prieiga prie kai kurių sričių gali būti ribota, o naršymas, pritaikytas individualiems vartotojo poreikiams, gali būti nepasiekiamas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus ir tikslus, kuriais juos naudojame, skaitykite mūsų slapukų politiką.

WWW pranešėjai

E100, kaip ir daugelis kitų svetainių, gali naudoti interneto pranešėjus. Žiniatinklio pranešėjai padeda mums geriau suprasti mūsų svetainės lankytojų srautus ir vartotojų elgseną, taip pat įvertinti reakciją į mūsų siūlomas akcijas. Ši informacija nenustato jokio konkretaus vartotojo ir yra naudojama tik norint sukurti bendrą vaizdą apie tai, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetaine. Vartotojas gali, jei nori, išjungti pikselių žymas nustatydamas savo žiniatinklio naršyklę, kad būtų išvengta vaizdų, ir išjungti Java Script.

Telefono pokalbiai

Dėl kai kurių operacijų susisieksite su mumis telefonu arba mes jums paskambinsime. Šiais tikslais taip pat galima susisiekti per interneto pokalbių svetaines. Turėkite omenyje, kad E100 yra įprasta stebėti ir kai kuriais atvejais registruoti tokią sąveiką darbuotojų mokymo ar kokybės kontrolės tikslais arba išlaikyti konkretaus sandorio ar sąveikos įrodymus.

Duomenų perdavimas

Mes neparduodame ar jokiu kitu būdu neatskleidžiame mūsų sukauptų vartotojų asmens duomenų, išskyrus čia aprašytus atvejus arba esant kitoms išimtinėms situacijoms, apie kurias pranešama vartotojui renkant duomenis. Dalinamės duomenimis norėdami įvykdyti sandorius ar kitą veiklą, susijusią su mūsų verslo santykiais. Mes galime dalintis surinktais asmens duomenimis su kapitalo grupės įmonėmis, su prekyba susijusiomis įmonėmis, dukterinėmis įmonėmis, prekybininkais, tiekėjais ir kitais subjektais, dalyvaujančiais sudarant sutartis su E100 kapitalo grupės klientais. Mes taip pat galime dalintis šiais duomenimis su savo paslaugų teikėjais, kurie teikia paslaugas mūsų vardu. Mes neleidžiame šiems paslaugų teikėjams naudoti ar atskleisti šios informacijos, išskyrus atvejus, kai tai būtina tam tikroms paslaugoms teikti mūsų vardu arba laikytis teisinių reikalavimų. Mes reikalaujame, kad šie paslaugų teikėjai, sudarydami sutartį, tinkamai apsaugotų privatumą ir asmens duomenis, kuriuos jie tvarko mūsų vardu.

Mes galime dalintis duomenimis su verslo partneriais, su kuriais bendradarbiaujame. Verslo partneriai gali kreiptis į vartotoją dėl produktų ar paslaugų, kurie vartotojui gali būti įdomūs. Trečiosios šalys gali naudoti asmens duomenis pagal savo privatumo politiką. Siūlome perskaityti trečiosios šalies privatumo politiką, kai naudojatės šiomis funkcijomis. Mes pasiliekame teisę atskleisti jūsų asmens duomenis parduodant ar perduodant visą mūsų verslą ar turtą, ar jo dalį. Jei toks pardavimas ar perdavimas įvyksta, mes dėsime visas pastangas, kad nurodytume gavėjui iš jūsų gautą asmeninę informaciją naudoti taip, kaip numatyta mūsų privatumo politikoje. Po tokio pardavimo ar perdavimo galite kreiptis į subjektą, kuris gavo jūsų asmens duomenis, apie bet kokius klausimus, susijusius su tų duomenų tvarkymu.

Vartotojo teisės ir pasirinkimai

Jūs galite turėti tam tikras teises dėl asmens duomenų, kuriuos turime apie jus. Mes siūlome jums teisę pasirinkti, kuriuos asmens duomenis mes renkame. Vartotojas gali nuspręsti neatskleisti savo asmens duomenų E100 grupei, atsisakydamas duoti sutikimus, išreikštus vykdant veiklą su E100. Galite pasirinkti nepriskirti unikalaus slapuko identifikavimo numerio savo kompiuteriui, kad išvengtumėte mūsų svetainėse surinktų duomenų kaupimo ir analizės.

Galite sustabdyti rinkodaros medžiagos iš mūsų gavimą paštu, vykdydami konkrečioje akcijoje pateiktas atsisakymo instrukcijas. Taip pat galite atsisakyti reklaminės medžiagos gavimo. Galite atšaukti bet kokį anksčiau mums duotą sutikimą arba bet kada dėl pagrįstų priežasčių uždrausti mums tvarkyti jūsų asmens duomenis. Nuo šiol mes pradėsime laikytis vartotojo išreikštų nuostatų. Kai kuriais atvejais, jei atsiimsite sutikimą naudoti ar atskleisti jūsų asmeninę informaciją, tai reikš, kad negalėsite naudotis tam tikrais mūsų siūlomais produktais ar paslaugomis.

Jei esate Europos ekonominėje erdvėje, galite uždrausti mums dalytis savo asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, išskyrus: i) paslaugų teikėjus, kuriuos mes pasamdėme teikti paslaugas mūsų vardu, ii) jei parduodame ar perduodame visą arba dalį savo verslo ar turto, (iii) jei atskleisti reikalauja įstatymai ar teisinis procesas, arba (v) jei manome, kad toks informacijos atskleidimas yra būtinas ar tinkamas siekiant išvengti fizinės žalos ar finansinių nuostolių arba susijęs su įtariamo sukčiavimo tyrimu ar bet kokia kita neteisėta veikla.

Jei esate Europos ekonominėje erdvėje, jūsų asmens duomenis naudosime tik tikslais, nurodytais šioje privatumo politikoje ir kitose sąlygose, apie kurias jums pranešėme, nebent mes turime teisinį pagrindą, pavyzdžiui, sutikimą naudoti juos kitais tikslais. Jei to reikalauja įstatymai, E100 gauna išankstinį jūsų sutikimą rinkdamas (i) asmens duomenis rinkodaros tikslais ir (ii) asmens duomenis, kurie laikomi svarbiais pagal taikomus įstatymus tvarkymo tikslais.

Informacijos apsauga

„Smile Holding“ būstinė yra Latvijoje. Visa vartotojo informacija gali būti perkelta į saugią duomenų bazę Latvijoje ir saugoma E100 priklausančiose duomenų bazėse. Jei jūsų duomenis perduosime į kitas šalis, mes juos saugosime, kaip aprašyta šioje privatumo politikoje. Mūsų renkami duomenys gali būti perduodami už šalies, iš kurios atvyksta vartotojas, ribų. Juos taip pat gali apdoroti darbuotojai, dirbantys už jūsų kilmės šalies ribų, dirbantys pas mus arba pas vieną iš mūsų tiekėjų.

Šie darbuotojai gali dalyvauti, tame tarpe vykdant vartotojo pateiktą užsakymą, tvarkant mokėjimo duomenis ir teikiant pagalbines paslaugas. Pateikdami savo asmens duomenis

sutinkate su šiuo perdavimu, saugojimu ar tvarkymu. Jei pateikiate mums informaciją apie kitus savo organizacijos darbuotojus ar žmones, esate atsakingi už tai, kad turėtumėte jų sutikimą. Mes imsimės visų pagrįstų veiksmų, kad jūsų informacija būtų saugi ir saugoma pagal šią privatumo politiką.

E100 turi duomenų apsaugos programą, skirtą (i) apsaugoti ir išlaikyti vartotojo asmens duomenų konfidencialumą; (ii) apsaugoti nuo numatomų grėsmių ir rizikos jūsų asmens duomenų saugumui ar vientisumui; (iii) apsaugoti nuo neteisėtos prieigos prie jūsų asmens duomenų ar jų naudojimo, kurie galėtų padaryti didelę žalą ar nepatogumų jums ar jūsų subjektui, jei toks pažeidimas įvyktų; ir iv) taikomų įstatymų laikymuisi. Mūsų sutartys su tiekėjais ir paslaugų teikėjais įpareigoja juos apsaugoti jūsų asmens duomenis.

Deja, informacijos perdavimas internetu niekada nėra visiškai saugus. Nors darysime viską, kad apsaugotume jūsų asmens duomenis, negalime garantuoti į mūsų svetaines perduodamų duomenų saugumo. Vartotojas pateikia šiuos duomenis savo rizika. Mes imamės visų pagrįstų atsargumo priemonių, įskaitant tinkamas technines, administracines ir fizines procedūras, kad apsaugotume jūsų asmens duomenis nuo praradimo, netinkamo naudojimo ar pakeitimo. Informacija, kurią pateikiate mums, saugoma mūsų saugiuose serveriuose. Pagal galiojančius įstatymus jūs galite turėti teisę prašyti prieigos prie mūsų saugomų asmens duomenų ir informacijos apie juos, atnaujinti ir ištaisyti jūsų asmens duomenų netikslumus ir prašyti užblokuoti ar ištrinti jūsų duomenis. Jūsų teisė susipažinti su savo asmens duomenimis tam tikromis aplinkybėmis gali būti ribojama vietinių įstatymų. Norėdami atnaujinti savo nuostatas, paprašykite, kad jūsų informacija būtų pašalinta iš mūsų kontaktų sąrašo, arba pateikite užklausą, susisiekite su mumis el. paštu.

Naudojimo taisyklės

Naudodamiesi svetaine ir E100 paslaugomis sutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų naudojami šioje privatumo politikoje ir bet kokiose kitose sąlygose ir (arba) sąlygose, apie kuriuos esate informuoti, nustatyta tvarka. E100 pasilieka teisę susipažinti su asmenine ir kontaktine informacija bei ją atskleisti laikantis galiojančių įstatymų, galiojančių vyriausybės reikalavimų ir teismo nurodymų. [Dėl svarbių priežasčių], pavyzdžiui, [naujų paslaugų įvedimas, esamų paslaugų nutraukimas arba reikšmingas teisinių nuostatų, kurių privalome laikytis, pakeitimas], mes galime būti priversti pakeisti savo privatumo politikos turinį. Tokiu atveju mes informuosime jus apie šio puslapio pakeitimus. Mes raginame vartotojus apsilankyti šiame puslapyje ir gauti informacijos apie visus pakeitimus. Toliau naudodamasis šia svetaine vartotojas sutinka su šia privatumo politika; Jūsų naudojimasis šia svetaine paskelbus pakeistą privatumo politiką reiškia, kad jūs sutinkate su pakeista privatumo politika.

Mūsų kontaktiniai duomenys

Jei norite atsisakyti el. pašto, fakso ar telefono pranešimų iš E100 prenumeratos arba norite atnaujinti savo duomenis, paprašyti, kad jūsų duomenys būtų ištrinti, arba norite sužinoti išsamią informaciją apie jūsų turimą informaciją, prašome siųsti žinutę el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Visi kiti klausimai, susiję su šia privatumo politika ar skundais, turėtų būti siunčiami el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Privatumo politikos pakeitimai

Mes kartais atnaujinsime šią privatumo politiką, kad ji atspindėtų pokyčius mūsų versle. Jei pakeisime jūsų asmens duomenų naudojimo būdą arba pasikeis tikslai ar subjektai, kuriems mes atskleidžiame šiuos duomenis, mes paskelbsime pranešimą apie šiuos pakeitimus savo svetainėje ir tolesnis jūsų naudojimasis šia svetaine paskelbus pakeistą privatumo politiką reiškia, kad jūs sutinkate su pakeista politika.