Privatumo politika

Informacija apie asmens duomenų, kuriuos tvarko E100 International Trade Sp. z o.o., būstinė Varšuvoje ir UAB "E100 Lt (Liepyno g. 25A, LT-08108 Vilnius), apsaugą atsižvelgiant į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis, dėl laisvo duomenų judėjimo ir dėl Direktyvos 95/46/EB panaikinimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ) (toliau - BDAR).

Asmens duomenų administratorius:

Pagarbiai informuojame, kad jūsų asmens duomenų administratoriumi yra įmonė E100 International Trade Sp. z o. o., būstinė Varšuvoje, Idzikowskiego g. 16, 00-710 Varšuva, Nacionalinio teismų registro įregistruota verslininkų sąraše, kurį tvarko Varšuvos (sostinės) apylinkės teismo XIII ūkio skyrius, numeriu KRS 0000636760, PVM 5213745637, įmonės kodas 365202749 ir UAB "E100 Lt", Liepyno g. 25A, LT08108 Vilnius, Įmonės kodas 301913540, PVM mokėtojo kodas LT100006276917 toliau vadinama administratoriumi.

Dėl asmens duomenų apsaugos galima susisiekti su administratoriumi el. pašto adresu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Kokius asmens duomenis tvarkome?

Tvarkome šiuos duomenis:

 • vardas ir pavardė, vykdomos veiklos adresas
 • telefono numeris, el. paštas
 • pareigos subjekto organizacinėje struktūroje
 • subjekto PVM kodas
 • kontaktui įgalioti asmenys
 • asmens kodas

Tvarkome taip pat kitų asmenų asmens duomenis (tame tarpe laiduotojų, užstato mokėtojų):

 • vardas, antras vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas
 • duomenys apie su klientu susijusių asmenų finansinę situaciją
 • i>
Kokiais tikslais tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Asmens duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant teisėtų asmens duomenų administratoriaus teisinių interesų, t.y. asmens duomenų tvarkymo, siekiant vykdyti sutartis su rangovais, plėtoti bendradarbiavimą su klientais ir tiekėjais, siūlyti mūsų paslaugas potencialiems klientams ir vykdyti verslo operacijas.

Mūsų klientai yra verslo klientai, todėl norint užtikrinti bendradarbiavimą būtina nurodyti asmenį, įgaliotą susisiekti su mumis. Mes tvarkome savo klientų kontaktinių asmenų asmens duomenis tam, kad galėtume vykdyti ir plėtoti bendradarbiavimą su klientu, taip pat atsiskaitymo, pradelstų gautinų sumų valdymo ir prekių bei paslaugų pristatymo tikslais. Asmens duomenų apie kiekvieną bendradarbiavimą pateikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas įgyvendinant sudarytą sutartį.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Dėl vykdomos verslo veiklos apimties administratorius tvarko Jūsų asmens duomenis įvairiais tikslais, tačiau laikydamasis įstatymų. Todėl administratorius informuoja, kokiais tikslais tvarkomi Jūsų duomenys, įskaitant teisinį pagrindą.

 • Remiantis Jūsų E100 kliento apklausoje išreikštu sutikimu, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. a) p.;
 • Siekiant sudaryti sutartį, pagal 2016-04-07 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/ 679 6 str. 1 d. b) p.;
 • Siekiant įvykdyti duomenų administratoriui atitenkančias teisines pareigas, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. c) p.;
 • Siekiant įgyvendinti teisėtą administratoriaus interesą, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. f) p., (pvz., rinkodaros, analizės tikslas).
Asmens duomenų saugojimas

Paslaugų teikimo tikslais mes saugome Jūsų asmens duomenis, t.y.:

 • kliento asmens duomenys - per visą sutarties su klientu galiojimo laiką ir - ją nutraukus - laikotarpiu, per kurį galima pareikšti pretenzijas, susijusias su sutarties vykdymu, taip pat mokesčių ir apskaitos tikslais;
 • kontaktinių asmenų asmens duomenys - visada, kai šis asmuo atlieka tokią funkciją;
 • kitų asmenų asmens duomenys - per visą sutarties galiojimo laiką (pvz., laidavimo sutartis).
Kokias Jūs turite teises?

Teisė susipažinti su duomenimis
Jūs turite teisę būti informuotas apie asmens duomenų tvarkymą ir gauti savo tvarkomų duomenų kopiją. Jei mes netvarkome jūsų asmens duomenų, jūs taip pat turite teisę gauti patvirtinimą apie šį faktą.

Teisė pataisyti duomenis
Jūs turite teisę pataisyti ar papildyti neteisingus ar nepilnus asmens duomenis asmens duomenų tvarkymo tikslais.

Teisė pašalinti duomenis
Jūs turite teisę prašyti pašalinti savo asmens duomenis situacijose, nurodytose Bendrajame duomenų apsaugos reglamente. Jūsų duomenys bus ištrinti, jei nebus teisinio pagrindo juos saugoti. Jei asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, galite bet kada atšaukti savo sutikimą. Norėdami atšaukti sutikimą, siųskite el. laišką adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Teisė reikšti prieštaravimą
Jūs turite teisę nesutikti, kad atsižvelgiant į jūsų konkrečią situaciją asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtų asmens duomenų administratoriaus interesų tikslais. Bet kada galite prieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą
Jūs turite teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Pateikus prašymą apriboti asmens duomenų tvarkymą, Asmens duomenų administratorius asmens duomenis tvarkys tik juos saugodamas. Jūs turite teisę pateikti tokį prašymą, pavyzdžiui, kai užginčijote duomenų teisingumą, tvarkymo teisėtumą arba prieštaraujate tvarkymui, o jūsų prašymas vis dar svarstomas.

Teisė perduoti asmens duomenis
Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis ir perduoti juos kitam administratoriui."

Kokiu būdu galima naudotis savo teisėmis?

Visi prašymai dėl galimybės pasinaudoti savo teisėmis turėtų būti siunčiami el. pašto adresu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Informacija apie asmens duomenų gavėjus

E100 International Trade Sp. z o. o. ir UAB "E100 Lt" kaip asmens duomenų administratorius, asmens duomenis tvarko savarankiškai, tačiau taip pat bendradarbiauja su įvairiais subjektais. Jūsų asmens duomenų gavėjais gali būti subjektai iš šių kategorijų:

 • įgalioti juos gauti pagal galiojančius įstatymus (pvz., teismai, tarnybos, kitos valstybės institucijos);
 • verslo subjektai, bendradarbiaujantys su administratoriumi (pvz., kelių operatoriai, agentūros, užsiimančios PVM ir akcizo susigrąžinimu, ir kitos);
 • subjektai, susiję su administratoriumi, priklausantys E100 kapitalo grupei, įgalioti juos gauti pagal sudarytas sutartis dėl pavedimo tvarkyti asmens duomenis.

Informuojame, kad kiekvienas prašymas pateikti asmens duomenis yra nagrinėjamas laikantis įstatymų.

Teisė teikti skundą prižiūrinčiam organui

Jei manote, kad mes netvarkome jūsų asmens duomenų pagal BDAR, tuomet jūs galite pateikti skundą priežiūros institucijai Lenkijoje - Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui.

Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias šalis

Informuojame, kad jūsų asmens duomenys bus perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų įmonėms, susijusioms su administratoriumi ir priklausančioms E100 kapitalo grupei, remiantis galiojančiais įstatymais, užtikrinant jų perdavimą ir tvarkymą, t.y.:

 • «Eurasian processing company» LTD, būstinė Baltarusijos Respublikoje 224030, Sovietskaja g. 83, Bresto miestas, registracijos numeris № 192009206;
 • "E100 Online" LTD, būstinė Smolenske 214025, Normandie-Nieman g. 35, 306 biuras, registracijos numeris № 1146733011105;
 • "Mosresurs" LTD, būstinė Smolenske 214025, Normandie-Nieman g. 35, 309 biuras, Rusijos Federacija, registracijos numeris № 1166733068150;
 • "Smolresurs" LTD, būstinė Smolenske 214025, Normandie-Nieman g.35, 307 biuras, Rusijos Federacija, registracijos numeris № 1126733001449;
 • « 100 UA» LTD, būstinė Kijeve 04073, S. Banderos g. 9/2A, 2-301 biuras, Ukraina, Е registracijos numeris № 39359172;
 • "E100 Central Asia" LTD, būstinė Almatoje 050057, Zhandosova g. 58, 416 biuras, Kazachstano Respublika, registracijos numeris № 6426-1910-01;
 • «Yustis» Law Agency», Limited Liability Company, būstinė Breste 224005, Gogolio g. 48, 27 k., Baltarusijos Respublika, registracijos numeris № 291430631.
 • «Eurasian Fuel Solutions» LTD, būstinė Kijeve 04073, S. Banderos g. 9/2, 2- 301 biuras, registracijos numeris № 42493917

taip pat kitiems subjektams, teikiantiems paslaugas administratoriui, jei trečiosios šalies nuostatos reikalauja pateikti asmens duomenis siekiant įgyvendinti sutartį, pvz., su mokamų kelių operatoriumi.

Informacija apie automatizuotą sprendimų priėmimą

Jūsų duomenys naudojami automatinio profiliavimo tikslais siekiant geriau suprasti tinklo srautą ir pritaikyti mūsų pasiūlymą jūsų poreikiams.

Asmens duomenų panaudojimas kitiems tikslams

Mes netvarkome jūsų asmens duomenų jokiais kitais tikslais, išskyrus nurodytus šiame dokumente. Jei vėliau atsiras naujų asmens duomenų tvarkymo priežasčių, jūs būsite informuoti apie šį faktą, taip pat apie teisinius duomenų tvarkymo pagrindus arba, jei reikia, paprašysime sutikimo tvarkyti asmens duomenis nauju tikslu.

Asmens duomenys gauti iš kitų šaltinių

Informuojame, kad duomenis apie klientą atnaujiname vadovaujantis Bisnode, Nacionalinio skolininkų registro KRD, BIG Info Monitor. Tikriname klientų duomenis ūkinės veiklos CEIDG, įmonės kodų REGON bei Nacionalinio teismų registro duomenų bazėje.

Asmens duomenų apsaugos inspektorius

Galite susisiekti su mumis Jūsų asmens duomenų tvarkymo klausimais arba pasinaudoti savo teisėmis el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Adresas:
E100 International Trade sp. z o. o.
Idzikowskiego 16
00-710 Varšuva