wtorek, 28 listopad, 2023
Strona główna E100

Udostępnij artykuł

08:16, 24 kwiecień 2020

Lista odstępstw od europejskich zasad czasu pracy kierowców w okresie pandemii [stan na 23.04.2020]

Austria

Zakaz przemieszczania się ciężarówek o masie ponad 7,5 tony w weekendy i święta został zawieszony do 17 maja.

Niemcy

Władze Turyngii anulowały zakaz przemieszczania się ciężarówek w niedzielę do 1 czerwca 2020 r.

Kraj związkowy Nadrenia-Palatynat przedłużył ogólne zwolnienie z zakazu prowadzenia pojazdów ciężarowych w niedziele i święta do godziny 10:00 30 sierpnia 2020r., Badenii-Wirtembergia do 30 czerwca 2020r.

Węgry/Austria

Na przejściu granicznym w Klingenbach / Sopron (AT) zakaz poruszania się ciężarówek o masie przekraczającej 20 ton został zawieszony do 30 kwietnia.

Węgry

Odstępstwa od art. 561 przedłużono do 31 maja.

- Przedłużenie maksymalnego dziennego limitu jazdy na podstawie art. 6 ust. 1 z 9 do 11 godzin

- Przedłużenie maksymalnego tygodniowego limitu jazdy na podstawie art. 6 ust. 2 z 56 do 60 godzin

- Przedłużenie maksymalnego czterotygodniowego ograniczenia prowadzenia pojazdu na podstawie art. 6 ust. 3 z 90 do 105 godzin

- Przedłużenie dziennego okresu prowadzenia pojazdu na podstawie art. 7, po którym wymagana jest 45-minutowa przerwa do 5,5 godziny

- Zmniejszenie dziennego okresu odpoczynku na podstawie art. 8 ust. 1 z 11 do 9 godzin

- Artykuł 8 ust. 6, kierowca może wybrać jedną z dwóch opcji:

- skrócić okres regularnego tygodniowego odpoczynku z 45 do 24 godzin (z koniecznością odszkodowania)

- przedłużenie okresu, po którym należy zrobić cotygodniową przerwę z 6 do 7 24-godzinnych okresów.

UK

Odstępstwa od art. 561 obowiązują do 31 maja.

Kierowcy przewożący sprzęt medyczny, żywność i inne niezbędne artykuły mogą liczyć na następujące wyjątki:

- Przedłużenie maksymalnego dziennego limitu jazdy na podstawie art. 6 ust. 1 z 9 do 11 godzin

- Zmniejszenie dziennego okresu odpoczynku na podstawie art. 8 ust. 1 z 11 do 9 godzin

- limity czasu prowadzenia pojazdu tygodniowo (56 godzin) i dwa tygodnie (90 godzin) można wydłużyć odpowiednio do 60 i 96 godzin.

Przedłużenie okresu, po którym należy dokonać tygodniowej przerwy z 6 do 7 24-godzinnych okresów, z zastrzeżeniem obowiązkowej dostępności 2 regularnych tygodniowych okresów odpoczynku lub jednego regularnego okresu i jednego skróconego okresu dwóch tygodni.

Przepisy dla brytyjskich kierowców mogą zostać tymczasowo złagodzone w następujący sposób:

- ograniczenie czasu pracy do 11 godzin można zwiększyć do 12 godzin

Banners block

- dzienny limit czasu jazdy można wydłużyć z 10 do 11 godzin

Kierowcy mogą skorzystać z tej tymczasowej ulgi 5 dni w tygodniu, pod warunkiem, że muszą oni odpoczywać 24 godziny w tym samym okresie.

Rumunia

Odstępstwa od art. 561 przedłużono do 31 maja.

- Przedłużenie maksymalnego dziennego limitu jazdy na podstawie art. 6 ust. 1 z 9 do 11 godzin

- Przedłużenie dziennego okresu prowadzenia pojazdu na podstawie art. 7, po którym wymagana jest 45-minutowa przerwa do 5,5 godziny

- Zmniejszenie dziennego okresu odpoczynku na podstawie art. 8 ust. 1 z 11 do 9 godzin

- tygodniowy okres odpoczynku 24 godziny po 7 okresach (wcześniej 6).

Słowenia

Odstępstwa od art. 561 przedłużono do 14 maja.

- Przedłużenie maksymalnego dziennego limitu jazdy na podstawie art. 6 ust. 1 z 9 do 11 godzin

- Przedłużenie maksymalnego tygodniowego limitu jazdy na podstawie art. 6 ust. 2 z 56 do 60 godzin

- maksymalny czas prowadzenia pojazdu 96 godzin dwa tygodnie (zamiast 90)

- Przedłużenie dziennego okresu prowadzenia pojazdu na podstawie art. 7, po którym wymagana jest 45-minutowa przerwa do 5,5 godziny

- 9 godzin codziennego odpoczynku (zamiast 11)

- przedłużenie okresu, po którym należy zrobić cotygodniową przerwę z 6 do 7 24-godzinnych okresów

- kierowca może codziennie odpoczywać w pojeździe, pod warunkiem że ma miejsce do spania i pojazd się nie porusza.

Polska

Odstępstwa stosuje się od 17 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2020 r.

- dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 1),

- tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 2),

- łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3),

- po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut (odstępstwo od art. 7),

- kierowca, jeżeli dokona takiego wyboru, może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsca do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju (odstępstwo od art. 8 ust. 8).

Źródło: etransport/trans.info

Twoja firma wydaje dużo na paliwo i chciałbyś obniżyć te koszty?

Z kartą flotową E100 zatankujesz bezgotówkowo i tam, gdzie jest najtaniej!

Przetestuj kartę bezpłatnie i zobacz jakie oszczędności może przynieść Twojej firmie

Udostępnij

Inne artykuły

Popularne artykuły