niedziela, 3 grudzień, 2023
Strona główna E100

Udostępnij artykuł

22 maj 2020 r.

Otwieranie granic. Kiedy i gdzie przejedziemy bez kontroli granicznej?

Wiele krajów UE wchodzi w kolejne etapy rozmrażania gospodarki i luzowania obostrzeń dotyczących poruszania się w granicach wewnętrznych Unii Europejskiej. Część z władz podjęła decyzje o zniesieniu złagodzeń dotyczących czasu pracy i odpoczynku kierowców, a także poruszania się w weekendy oraz święta. Wyraźnie da się już zauważyć wzmożony ruch na drogach lokalnych oraz autostradach. Kontrole graniczne w większości przejść obowiązują jednak w dalszym ciągu, a resorty państwowe z dużą ostrożnością podają informacje o planowanym ich zniesieniu, zastrzegając jednocześnie, że w zależności od zaistniałej sytuacji mogą zostać przywrócone.
Wszystkie poniższe informacje odnoszą się wyłącznie do stanu wiedzy na dzień 22 maja.


Polska


Polska zdecydowała o przedłużeniu kontroli granicznej o następne 30 dni – do 12 czerwca br. Szef MSWiA Mariusz Kamiński podpisał nowelizację rozporządzenia w tej sprawie.
Kontrola graniczna na granicy wewnętrznej (z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją) zostaje przedłużona o 30 dni – od 14 maja br. do 12 czerwca br. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.


Austria

W dniu 6 maja rząd Austrii przedłużył kontrole na przejściach granicznych z Włochami, Szwajcarią, Liechtensteinem i Niemcami do 31 maja.


Belgia


Minister spraw wewnętrznych Belgii, Pieter De Crem poinformował tydzień temu, że planują otwarcie swoich granic do połowy czerwca.


Bułgaria


13 maja władze bułgarskie zniosły stan wyjątkowy i wprowadziły „nadzwyczajną sytuację epidemiologiczną”, która będzie obowiązywać do 14 czerwca

Nadal obowiązuje zakazy wjazdu wszystkich cudzoziemców, zasady dotyczące kierowców międzynarodowych pozostają takie same.


Chorwacja


Od 9 maja granice Chorwacji są częściowo otwarte. Osoby będące obywatelami państw należących do Unii Europejskiej mogą je przekraczać i nie przechodzić później dwutygodniowej kwarantanny, jeśli spełniają jeden z poniższych wymogów:

-przyjeżdżają w celach biznesowych lub zawodowych,
-przyjeżdżają z ważnych powodów osobistych,
-posiadają nieruchomość na terenie Chorwacji,
-mają zarezerwowany pobyt w hotelu, apartamencie, na kempingu - i mogą to potwierdzić.

Czechy


Od 00:00 w dniu 11 maja weszły w życie nowe przepisy na czeskich granicach. Wszystkim obcokrajowcom zakazuje się wjazdu; cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały, cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy powyżej 90 dni oraz osoby pracujące w transporcie międzynarodowym są zwolnione z tego zakazu.

Premier Republiki Czeskiej Andrej Babiš, Czechy ogłosił 15 maja, że mogą otworzyć granice z Austrią i Słowacją od 8 lub 15 czerwca i pozwolić tym samym mieszkańcom tych trzech krajów na przemieszczanie się. Premier nie podał też żadnej konkretnej daty w związku z otwarciem granic w Niemczech, jego zdaniem sytuacja tam nie jest jeszcze wystarczająco dobra. W żaden sposób nie odniósł się też do granicy z Polską.

Estonia, Litwa i Łotwa


Estonia, Łotwa i Litwa zdecydowały, że swobodny przepływ między trzema państwami bałtyckimi zostanie przywrócony w dniu 15 maja dla mieszkańców Estonii, Litwy i Łotwy, oraz dla osób przebywających tam legalnie, pod warunkiem, że wykazują one żadnych objawów koronawirusa.


Finlandia


W dniu 7 maja 2020 r. fiński rząd postanowił kontynuować kontrole graniczne na granicach wewnętrznych i ograniczyć ruch transgraniczny od 14 maja do 14 czerwca 2020 r .

Na granicach wewnętrznych dozwolone są:
-ruch powrotny do Finlandii
-ruch powrotny do lub przez inne państwa UE i Schengen
-podróżowanie do pracy
-inny niezbędny ruch

Na granicach zewnętrznych dozwolone są:
-ruch powrotny do Finlandii
-ruch powrotny do lub przez inne państwa UE i Schengen
-wyjazd z kraju obywatela państwa trzeciego
-inny niezbędny ruch

Francja

Banners block


Minister spraw wewnętrznych Francji Christophe Castaner oświadczył, że dla władz w Paryżu wiążąca będzie wspólna, skoordynowana decyzja dotycząca granic wewnątrz Unii, a przede wszystkim strefy Schengen, brak więc na razie decyzji w tej kwestii.

Grecja


Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis, zapowiedział otwarcie sezonu turystycznego i tym samym otwarcie granic już od 15 czerwca. Turyści mają być poddawani losowo testom na obecność wirusa.


Hiszpania


Rząd hiszpański ogłosił, że do 24 maja przedłuża kontrole graniczne. Zwolnieni są obywatele hiszpańscy, rezydenci hiszpańscy, osoby dojeżdżające do pracy za granicą i wszyscy inni uzasadniając przypadek „siłą wyższą”. Transport towarowy jest zwolniony w celu zagwarantowania działalności gospodarczej i nieprzerywania łańcucha dostaw.

Granice w Hiszpanii mogą zostać otwarte pod koniec czerwca, przynajmniej tak zapowiada ministerstwo turystyki.


Niemcy


13 maja niemiecki minister spraw wewnętrznych ogłosił następujące środki, które wchodzą w życie od 16 maja:
· Wszystkie przejścia graniczne na granicach z Austrią, Szwajcarią, Francją, Luksemburgiem i Danią będą w dalszym ciągu obowiązywać.
· Kontrole na granicach z Austrią, Szwajcarią, Francją i Danią zostaną ograniczone do kontroli wyrywkowych.
· Kontrole na granicy z Luksemburgiem zostaną całkowicie zaniechane.

Kontrole na granicy z Danią mają zostaną zniesione tak szybko, jak to możliwe, jednak odpowiedni termin nie został jeszcze uzgodniony. Kontrole na granicach z Austrią, Szwajcarią i Francją mają zostać zakończone 16 czerwca, z zastrzeżeniem dalszego rozwoju pandemii COVID-19.

Portugalia


Granice pozostają zamknięte dla przepływu osób do 15 czerwca. Międzynarodowy transport towarowy, pracownicy przygraniczni i pojazdy ratownicze są zwolnione, jednak muszą oni przejść przez jeden z następujących przejść granicznych: Quintanilha, Tui, Vilar Formoso, Elvas, Castro Marim, Vila Verde de Raia (Chaves), Monfortinho (Castelo Branco), Marvão (Portalegre) i Vila Verde de Ficalho (Beja).


Rosja


29 kwietnia rząd rosyjski zmienił dekret rządowy z dnia 16 marca 2020 r. Nr 635. Poprawka, przedstawiona w dekrecie rządowym z dnia 29 kwietnia 2020 r. Nr 1170, przedłuża zamknięcie granic rosyjskich na czas nieokreślony, w tym granicę z Białorusią. Granice mają pozostać zamknięte, dopóki sytuacja epidemiologiczna nie powróci do normy.

Kierowcy ciężarówek pozostają zwolnieni z tego przepisu.

Słowacja


W dniu 7 maja rząd Słowacji przedłużył kontrole graniczne do 27 maja 2020 r. W tym okresie możliwe będzie wjazd i wyjazd ze Słowacji wyłącznie przez wyznaczone lądowe przejścia graniczne.


Szwajcaria


W dniu 27 kwietnia 2020 r. Szwajcaria rozpoczęła plan dotyczący odmrażania obostrzeń w kilku etapach, nie podjęto jednak żadnej decyzji w kwestii ponownego otwarcia granic.


Włochy


Włochy planują otworzyć granice 3 czerwca. Osoby przyjeżdżające nie będą musiały poddawać się 14-dniowej kwarantannie.
Jak donosi Bloomberg z rządowego dekretu wynika, że do Włoch będzie można przyjechać z krajów Unii Europejskiej, a także ze Szwajcarii i Monako.

źródło: iru.org/radioszczecin.pl/businessinsider.com.pl/o2.pl/onet.pl/gazeta.pl

Banners block

Udostępnij

Inne artykuły

12 maj 2022 r.

Największe centra logistyczne w Polsce i Europie

Odpowiednio zorganizowany przepływ towaru wpływa na szybkość realizacji usługi, a także ostateczną cenę danego dobra. Jeżeli transport jest źle przygotowany, przepływ mas towarów ograniczony, a zarządzanie zamówieniami mało efektywne, to traci cały łańcuch dostaw. Za odpowiednią realizację wszystkich powyższych elementów dbają centra logistyczne w Polsce i Europie. Które z nich są największe? Jaką pełnią rolę?

12 maj 2022 r.

Przewóz kabotażowy. Co to jest kabotaż w transporcie i na czym polega?

Otwarty rynek Unii Europejskiej sprawia, że firmy transportowe mogły korzystać nie tylko z rodzimych, krajowych struktur przewozowych, ale również z ofert zagranicznych partnerów. Rozrost tego typu usług wpłynął pozytywnie na tzw. przewozy kabotażowe. Czym jest kabotaż? W jaki sposób się odbywa i co warto wiedzieć o nim pod względem prawnym? Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie te pytania.

Popularne artykuły