czwartek, 8 grudnia, 2022
Strona główna E100
local product

Udostępnij artykuł

22 czerwca 2020 r.

Ograniczone obciążenie na osi w sezonie letnim w Białorusi

16 czerwca Ministerstwo Transportu Białorusi wprowadziło tymczasowe ograniczenia obciążeń osi pojazdów poruszających się po drogach publicznych od 1 lipca do 20 września. Przepis ten ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa na autostradach, gdy temperatura w ciągu dnia przekracza 25° C. Dlatego maksymalny dopuszczalny nacisk na oś dla pojazdów poruszających się po asfaltobetonowej nawierzchni wyniesie 6 ton. Ograniczenie będzie obowiązywać od 11:00 do 20:00 włącznie.

Przepis nie dotyczy następujących przypadków:

-odcinki dróg płatnych;
-Autostrada M-14 Druga obwodnica miasta Mińska;
-odcinek od km 0 do km 14,7 autostrady R-80 Słoboda - Papernya;
-drogi, po których kierowcy muszą przejeżdżać przez terytorium Republiki Białorusi w odniesieniu do pojazdów przeznaczonych do międzynarodowego transportu drogowego, zgodnie z wykazem zgodnie z dodatkiem 1 do rezolucji Rady Ministrów Republiki Białorusi z dnia 25 marca 2020 r. Nr 171 «W sprawie środków zapobiegających importowi i rozprzestrzenianiu się infekcji spowodowanej przez koronawirusa COVID-19».

Źródło: BAMAP

Udostępnij

Inne artykuły

Popularne artykuły