niedziela, 27 listopada, 2022
Strona główna E100
local product

Udostępnij artykuł

15 lipca 2020 r.

Nowe kary w Danii za naruszenie przepisów ruchu drogowego, zasad odpoczynku i zasad korzystania z tachografu

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministerstwa Transportu Królestwa Danii w przypadku naruszenia przepisów art. 6 (dzienny i tygodniowy okres prowadzenia pojazdu), 8 (dzienny i tygodniowy okres odpoczynku), 9 (dzienny okres odpoczynku w towarzystwie pojazdu przewożonego promem lub pociągiem ) Dekret Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2006 r. Nr 561/2006 mają zastosowanie następujące kary:

· Dla osób fizycznych - grzywna w wysokości 100 koron duńskich za każdy procent przekroczenia ograniczeń czasu prowadzenia pojazdu lub skrócenia okresu odpoczynku;

· Dla osób prawnych - grzywna w wysokości 200 koron duńskich za każdy procent przekraczający ograniczenia czasu prowadzenia pojazdu lub skracający okres odpoczynku.

W przypadku naruszenia przepisów art. 7 obowiązują następujące kary (po czterech i pół godzinie jazdy kierowca musi zrobić sobie przerwę co najmniej 45 minut):

· Osoby fizyczne - 50 koron duńskich za każdy procent nadwyżki czasu prowadzenia pojazdu;

· Osoby prawne - 100 koron duńskich za każdy procent nadwyżki czasu prowadzenia pojazdu.

Kary są nakładane, jeśli czas prowadzenia pojazdu zostanie przekroczony lub czas odpoczynku zostanie skrócony o więcej niż 5%.

W przypadku naruszenia zasad korzystania z tachografów obowiązują następujące kary:

W zależności od wagi naruszenia:

• osoby fizyczne - 500-6000 koron duńskich;

• osoby prawne - 1000-12000 koron duńskich.

Kara za naruszenie zakazu normalnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu wynosi 10 000 koron duńskich dla osób fizycznych i 20 000 koron duńskich dla osób prawnych.

Źródło informacji: ASMAP Rosji

Udostępnij

Inne artykuły

Popularne artykuły