Fondas „Naujoji karta” švenčia ketvirtąsias veiklos metines

Šių metų sausį labdaros organizacija iš Baltarusijos Bresto šventė ketvirtus gyvavimo metus. Paprašėme fondo direktorės Helenos Zacharovos, kad papasakotų apie asociacijos darbo rezultatus.

-Ponia Helena, visų pirma sveikiname fondo „Naujoji karta” darbuotojus bei jaunuosius globotinius ketvirtųjų metų gyvavimo proga. Linkime įgyvendinti visus planus!

-Labai ačiū. Aišku, turime labai daug planu, o vaikų skaičius, kuriems padedame, kiekvieną dieną auga, taigi labai stengsimės (šypsena).

-Prašau pasidalinkite su mūsų skaitytojais informacija apie tai, nuo ko prieš ketverius metus, viskas prasidėjo?

Fondas „Naujoji karta“ buvo įsteigtas vaikams ir vaikų labui. Iš pradžių mes palaikėme tik gabius vaikus. Vladimiro Lazarevičiaus Stajeckio vardo stipendija buvo finansuojama talentingiems Bresto 1-osios vidurinės mokyklos mokiniams, o po metų - ir jaunesniosios vidurinės mokyklos absolventams. Pamažu kūrėme dar tris labdaros projektus, kuriuos šiuo metu įgyvendiname. Šiandien fondas finansiškai ir materialiai remia ne tik gabius studentus, bet ir našlaičius, vaikus su negalia, vaikus iš vaikų namų, taip pat daugelį vaikų ir vargingiausias šeimas.

- Kokius konkrečius veiksmus jūs darote, kad įgyvendintumėte savo labdaros programas?

-„Naujoji karta” nuolat vykdo įvairias akcijas ir dalyvauja daugelyje labdaros projektų. Pavyzdžiui, antrus metus iš eilės fondas veikia kaip festivalio rėmėjas neįgaliųjų dienos „Saulė kiekviename“ proga. Vasarą organizuojame išvykas berniukams ir mergaitėms, remiame jų išvykas į sveikatingumo stovyklas ir gydymą. Prieš mokslo metų pradžią vykdome akciją „Išleisime vaikus į mokyklą”. Jiems perkame šiltus drabužius, batus, mokyklinius reikmenis. Mūsų dovanos taip pat skiriamos tiems, kurie baigia mokyklą ir įžengia į pilnametystę. Prieš Naujuosius metus, kai visi laukia Kalėdų, „Naujoji karta” vykdo akciją „Tikėk stebuklais”, kurios metu fondo globotiniai gauna suvenyrų ir saldumynų. Pavyzdžiui, šiais metais vaikams padovanojome daugiau nei 1000 saldainių rinkinių. Be to, organizuojame Naujųjų metų akciją, specialiai skirtą vaikams iš Bresto vaikų namų, - „Laiškas seneliui šalčiui“. Vaikai rašo apie savo svajones, o mes jas išpildome su džiaugsmu.

-Ponia Helena, prašau papasakokite apie fondo darbo rezultatus, kuriuos pasiekėte per šiuos ketverius metus?

-Negalime sakyti, kad tai buvo lengvas laikotarpis, bet daug pasiekėme. Iš viso „Naujoji kartaˮ šiuo metu padeda 15 švietimo, sporto ir socialinių įstaigų, bet taip pat mokykloms su internatais. Be to, turime neįgalių globotinių, kuriems reguliariai perduodame reikiamą medicininę įrangą ir higienos priemones. Per šiuos ketverius metus „Naujoji kartaˮ pagalbą suteikė pagal 672 pranešimus. Ir galbūt tai nėra labai didelis skaičius, bet kiekvienas išpildytas prašymas, tai vaikų laimė. Negalėtume šito visko pasiekti, jeigu ne mūsų rėmėjų pagalba. Jų dėka, kiekvieną mėnesį padedame daugeliui vaikų ir dėl to jie jaučiausi laimingi.