E100 Family, skirta padėti Nachodko šeimai

Tragedija įvyko 2017 m. vasario 20 d. Krasnodaro teritorijoje. Dėl tiesioginio dviejų sunkvežimių susidūrimo E100 vairuotojas žuvo vietoje. Baltarusijos pilietis Jurijus Driveras turėjo du 17 ir 26 metų sūnus. E100 Family nusprendė paremti mirusiojo šeimą 2000 eurų auka. Reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai.