Dobra reputacja w transporcie- wiedza i najważniejsze praktyki dla właścicieli

Darmowe szkolenie w formie webinaru: Dobra reputacja w transporcie- wiedza i najważniejsze praktyki dla właścicieli

25.04.2024 (Czwartek)
11:00
Czas trwania: 2 godziny

Program szkolenia:

  • 1 Wprowadzenie i omówienie przepisów rozporządzenia WE 1071 oraz ustawy o transporcie drogowym w zakresie ,,dobrej reputacji"
  • 2 Omówienie naruszeń z załącznika nr IV rozporządzenia WE 1071
  • 3 Prawidłowe procedury (dokumentacja) mające na celu zapobieganie powstawaniu najpoważniejszych naruszeń
  • 4 Jak bronić się przed utratą dobrej reputacji
  • 5 Dyskusja i pytania

Prowadzący szkolenie:

Paweł Miąsik

Paweł Miąsik

Ekspert ds. szkoleń
Wieloletnia współpraca z organizacją ZMPD w charakterze wykładowcy; dziesięcioletni staż pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie – Naczelnik Wydziału Inspekcji; prowadzenie szkoleń dla inspektorów oraz kandydatów dla GITD w zakresie czasu pracy kierowców, przepisów transportu drogowego, zabezpieczenia ładunków ponadto przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych ADR. Członek komisji w egzaminach na Doradcę ds. Bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych.