15 kwietnia w Danii rozpoczęła proces stopniowego wychodzenie z kwarantanny. Granice pozostają jednak zamknięte, a ruch jest ograniczony do co najmniej 10 maja.


Porty są otwarte, statki i ładunki są obsługiwane. Podwójna obsada samochodów ciężarowych nie łamie żadnego z obostrzeń. Marynarze mogą przebywać w porcie wyłącznie w godzinach pracy.


Trasy promowe działają głównie dla towarów, pasażerowie mogą korzystać z promów, jeśli istnieje uzasadniony powód do podróży. Urząd celny jest w pełni operacyjny.