Stowarzyszenie OTRE poprosiło o wsparcie francuskich małych i średnich przewoźników poprzez zwrócenie się do Unii Europejskiej w sprawie wprowadzenia zakazu kabotażu na najbliższe pół roku. Swoją prośbę argumentują zapisem europejskiego rozporządzenia z 1993 r., który mówi że w przypadku poważnych zakłóceń rynku wewnętrznego kraje członkowskie mogą złożyć wniosek o klauzulę ochronną.


Organizacja wskazuje, że aż około 80% rodzimych firm transportowych doświadczyło bardzo dużego spadku aktywności.


Dodatkowym argumentem podanym przez francuskie stowarzyszenie transportowe jest zaniepokojenie tym czy zagraniczni kierowcy stosują się do zasad przyjęty przez sektor transportu i logistyki oraz ich stanem zdrowia.


Dopiero co informowaliśmy o podobnym pomyśle szwedzkiego posła, który jednak został już odrzucony na poziomie władz krajowych.


Źródło: trans.info