Według BAG złagodzenie zasad czasu pracy i odpoczynku wprowadzony pod koniec marca, został przedłużony do 17 maja. Liberalizacja prawa dotyczy kierowców pojazdów podczas transportu wewnętrznego i realizacji usług komercyjnych, którzy transportują:


- towary codziennego użytku (produkty spożywcze, karma dla zwierząt)


- produkty medyczne, a także produkty do powstrzymywania i kontrolowania pandemii


- paliwo.


Odstępstwa od rozporządzenia (UE) nr 561/2006, na które Niemcy zezwolą od 17 maja:


- Dzienny czas prowadzenia samochodu można wydłużyć do 10 godzin maksymalnie 5 razy w tygodniu (odstępstwo od art. 6 ust. 1 rozporządzenia UE) nr 561/2006). Jednak w przyszłości należy przestrzegać zasad dotyczących maksymalnego dozwolonego czasu prowadzenia pojazdu przez tydzień (56 godzin) i podwójny tydzień (90 godzin).


- Możesz wdrożyć dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku z rzędu, pod warunkiem, że w ciągu 4 kolejnych tygodni kierowca będzie miał co najmniej 4 okresy odpoczynku, z czego co najmniej 2 to regularne tygodniowe okresy odpoczynku. Jeżeli zastosowano dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku z rzędu, następny okres odpoczynku - jako rekompensatę za dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku - należy wykorzystać przed następnym tygodniowym okresem.


Odstępstwa od przepisów niniejszego dekretu można stosować tylko pod warunkiem, że nie wpływa to na bezpieczeństwo ruchu. Kierowca musi podać przyczyny ręcznie na dyskach urządzenia rejestrującego, na wydruku z urządzenia rejestrującego lub w planie pracy nie później niż w chwili przybycia na parking.


Źródło: trans.info