Wznowienie pracy urzędów jest jednym z etapów wdrażania tzn. rozmrażania gospodarki, w tym wydziałów komunikacji. Już od 22 kwietnia (środa), możliwe będzie wykonywanie najważniejszych procedur. Urzędy dalej mogą ograniczać swoją działalność ale z wyłączeniem zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, do których na mocy § 13 ust. 2 nowego rozporządzenia zaliczono m.in. sprawy takie jak:


– wydawanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych,


– sprawy administracji architektoniczno-budowlanej.


Brak obsługi administracyjnej z strony wydziałów komunikacji był szczególnie dotkliwy dla branży transportowej - firmy nie mogły np. rejestrować nowych pojazdów, a kierowcy odbierać praw jazdy.


Źródło: tlp.org.pl/auto-swiat.pl