Ostatnie rozporządzenie ogłoszone przez Ministerstwo infrastruktury to nie tylko liberalizacja dotycząca czasu pracy, ale też samej formy odpoczynku.


Kierowca, jeżeli dokona takiego wyboru, może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsca do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju (odstępstwo od art. 8 ust. 8).


Źródło: gov.pl