Z dużym niepokojem w europejskich firmach jeżdżących po Skandynawii spotkał się pomysł szwedzkiego posła Thomasa Morella, który wpadł a pomysł tymczasowego całkowitego zakazu kabotażu dla firm zagranicznych. Zdaniem członka parlamentu takie rozwiązanie pozwoliłoby przetrwać trudny czas firmom rodzimym, które miałby więcej zleceń.


Pomysł został odrzucony przez ministerstwo i ma nie być dalej rozpatrywany. Rząd Szwecji podjął już szerokie działania względem pomocy przedsiębiorcom- między innymi umożliwił skrócenie godzin pracy aż o 80% i zaproponował pokrycie pracownikom większości brakującej pensji.


Źródło: 40ton.net