Od 18 kwietnia ciężarówki o maksymalnej dopuszczalnej masie ponad 7,5 tony nie przejadą przez przejście graniczne Ogrodniki na granicy polsko-litewskiej (sąsiedni punkt kontrolny po stronie litewskiej to Lazdiyai).


Jako powód takiej decyzji zostało podane, że droga wiodąca do przejścia jest zbyt wąska i nie nadaje się do ruchu ciężkich pojazdów.


Źródło: logistyka.rp.pl