Republika Czeska od 15 kwietnia do 31 maja w przypadku wszystkich kierowców uczestniczących w krajowym i międzynarodowym transporcie towarów wprowadza nowe zasady dotyczące pracy i odpoczynku:


- Artykuł 6.1: zwiększenie maksymalnego dziennego limitu jazdy z 9 do 11 godzin


- Artykuł 6.2: zwiększenie maksymalnego tygodniowego limitu jazdy z 56 do 60 godzin


- Artykuł 6.3: zwiększenie dwutygodniowego limitu czasu jazdy z 90 do 100 godzin


- Artykuł 8.1: ograniczenie potrzeby codziennego odpoczynku z 11 do 9 godzin


- Artykuł 8.6: odroczenie tygodniowego okresu odpoczynku po 6-24 godzinach


- Artykuł 8.8: możliwość regularnego cotygodniowego odpoczynku kierowcy w pojeździe, pod warunkiem że pojazd będzie zaparkowany w miejscu odpowiednim do postoju


W Luksemburgu od 18 kwietnia do 31 maja obowiązują wyjątki od zasad pracy i wypoczynku dla kierowców:


- Artykuł 6.1: zwiększenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu z 9 godzin do 11 godzin, nie więcej niż trzy razy w tygodniu


- Artykuł 6.3: wydłużenie dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 90 do 96 godzin


- Artykuł 8.6: odroczenie tygodniowego okresu odpoczynku z sześciu do siedmiu 24-godzinnych okresów z obowiązkiem wyrównania za następny tydzień.


- Artykuł 8.8: możliwość regularnego cotygodniowego odpoczynku przez kierowcę w pojeździe, jeżeli ma on odpowiednie miejsca do postoju i pojazd jest nieruchomy.


Źródło: telsgroup.ru