IRU otrzymało potwierdzenie od Komisji Europejskiej, że władze francuskie zezwalają kierowcom spoza Francji na wjazd do Francji jedynie z formularzem zamieszczonym w dodatku 3 do komunikatu UE w sprawie zielonych pasów. Formularz dotyczy również przejazdów tranzytowych.


Przykład formularza dla pracowników transportu międzynarodowego.


Źródło: bamap.org