Ratuj Biznes to akcja informacyjno-organizacyjna, której koordynatorem generalnym jest Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Jacek Cieplak. Jej celem jest doinformowanie przedsiębiorców o przysługujących im możliwościach pomocy, wsparcia, ulg lub zwolnienia z należności publicznoprawnych.