W przypadku przejazdy tranzytowego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Turcji zapowiedziało kontrole pod kątem objawów zakażenia koronawirusem oraz dezynfekowanie pojazdów. Niezbędne będzie również złożenie oświadczenia, że postoje będą dokonywane wyłącznie o ile będą konieczne. Kierowcy będą zobowiązani do nakładania masek podczas postoju oraz na każdej stacji, w której mogą mieć kontakt z innymi osobami. Dodatkowo, mają obowiązek zaopatrzenia się w wystarczającą ilość masek, środków odkażających i odpowiednie zapasy żywności w swoich pojazdach.


Służby celne będą określać trasy pojazdów tranzytowych oraz ich miejsca postojowe, a wszystkie, muszą też mieć pewność, że kierowca wraz z ładunkiem zostanie wpuszczony do kraju docelowego do którego zmierza.


Całość okólnika w języku polskim można znaleźć tutaj.


Źródło: gov.pl