Brak odpowiedzi Komisji Europejskiej na wniosek hiszpańskiego ministerstwa transportu w sprawie przedłużenia złagodzenia przepisów o czasie pracy i odpoczynku kierowców spowodowało jego wygaśnięcie 12 kwietnia. W ciągu najbliższych dni Bruksela powinna je zatwierdzić i liberalizacja prawa w dalszym ciągu będzie aktualna.


Rozluźnienie przepisów wygasło również 11 kwietnia w Danii tamtejsze Ministerstwo Transportu nie poinformowało jednak o planach jego przedłużenia.


Źródło: trans.info