ZUS podało już datę wypłaty dla przedsiębiorców świadczenia postojowego. Nastąpi to już w najbliższą środę 15 kwietnia. Przedsiębiorców którzy są do niego uprawieni i złożyli wniosek jest prawie 90 tys. Świadczenie jest przeznaczone dla osób samozatrudnionych oraz na umowach cywilnoprawnych, który przychód spadł o przynajmniej 15% w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w stosunku do miesiąca wcześniejszego. Trzeba jednak pamiętać, że przychód uzyskany w miesiącu przed złożenie wniosku nie może być większy niż 300% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 15 681 zł.


Warto przypomnieć, że nowelizacja tzw. Tarczy Antykryzysowej wydłuża świadczenia postojowe z jednego miesiąca na trzy. Ubiegający się o wydłużenie będą zmuszeni złożyć odpowiednie świadczenie potwierdzające, że ich sytuacja materialna nie uległa w tym czasie poprawie.


Źródło: bezprawnik