Zakłócenia w płatnościach podczas pandemii stały się dużym problemem dla wielu firm transportowych. Każda zablokowana płatność lub jej opóźnienie ma daleko idące konsekwencje dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Przede wszystkim cierpią przewoźnicy towarowi: firmy transportowe potrzebują środków na wypłaty dla kierowców i utrzymanie floty.