Komisja Europejska zwróciła się do państw członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów zrzeszonych w Schengen do przedłużenia czasowego zamknięcia granic do 15 maja.


"Doświadczenia państw członkowskich i innych krajów narażonych na pandemię pokazują, że środki zastosowane w celu zwalczania rozprzestrzeniania się wirusa wymagają więcej niż 30 dni, aby były skuteczne"- wskazała KE.


Decyzja o zamknięciu granic jest podejmowana przez każde z Państw samodzielnie, ale wskazane jest skoordynowanie, tylko wtedy cała operacja ma sens dla zdrowia krajów członkowskich.


Wytyczne komisji są też jednogłośne, że możliwość wjazdu na terytorium UE powinni mieć lekarze, pielęgniarki, pracownicy służby zdrowia, badacze i eksperci pomagający w radzeniu sobie z epidemią, a także osoby przewożące towary, pracownicy przygraniczni oraz sezonowi pracownicy rolni.