Kryzys wywołany Covid-19 doprowadził do wprowadzenia bezprecedensowych środków w państwach członkowskich UE, w tym do ponownych kontroli na ich wewnętrznych granicach. Właśnie dlatego w instrukcji dotyczącej sposobów zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia i zapewnienia dostępu do towarów i podstawowych usług, określone zostały zasady kompleksowego podejścia do skutecznego zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia publicznego przy jednoczesnym zachowaniu w całości rynku krajowego.