Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad postanowiła wprowadzić na czas występowania wirusa COVID-19 zmiany w zakresie składania wniosków o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.