Dokumenty łatwo przechodzą przez granice pocztą (informacje są aktualizowane)

Przesyłanie oryginałów dokumentów pocztą jest niezbędnym elementem pracy firm transportowych, którego nie można zmienić nawet w czasie zamknięcia granic państwowych.

Informacje, w jaki sposób i w jakim trybie kraje wstrzymują - wznawiają komunikację, w tym pocztową, ciągle ulegają zmianie. I tam, gdzie państwowy operator pocztowy woli ograniczyć swoją działalność, dostawy biorą na siebie prywatne firmy kurierskie. Wszystkie są jednomyślne pod tym względem, że nawet w najtrudniejszej sytuacji zadanie trzeba wykonać.