Generalnie przyjęte podczas pandemii rozporządzenia mówią, że kierowców ciężarówek nie wolno poddawać kwarantannie. Prawie wszystkie kraje, które zamknęły swoje granice z powodu pandemii, podjęły decyzję w tej sprawie. W warunkach, w których nie ma załóg rezerwowych, „zamknięcie” kierowcy na 14 dni może stać się krytyczne: regularność i ciągłość transportu ładunku, w tym dostarczanie podstawowych towarów, produktów i leków zostałoby poważnie naruszone i mogło pośrednio skutkować rozprzestrzenianiu się pandemii.