Wsparcie uzdolnionych chemików i fizyków

Już drugi rok z rzędu, przy wsparciu finansowym fundacji „Nowe Pokolenie”, uzdolnieni studenci mają możliwość przygotowania się do ostatniego etapu Olimpiady z przedmiotów akademickich na Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym. im. M. Tanka.

Z całego obwodu brzeskiego zjeżdżają młodzi ludzie, aby prowadzić szkolenia z przedmiotów akademickich na najwyższym poziomie. Brzeski Obwodowy Instytut Rozwoju Edukacji podziękował fundacji „Nowe Pokolenie” za pomoc udzieloną uzdolnionym uczniom obwodu brzeskiego.