Sprzęt do poprawy wzroku maluchów

Dbanie o zdrowie dzieci jest jednym z priorytetów Fundacji Charytatywnej „Nowe pokolenie”. Dlatego w marcu za środki organizacji zakupiono komputer i laptop dla „Przedszkola nr 29”
w Brześciu.

Sprzęt był potrzebny do prowadzenia leczenia przy pomocy programów komputerowych oraz do organizowania pracy rehabilitacyjno-pedagogicznej z wykorzystaniem techniki multimedialnej dla dzieci z dysfunkcją wzroku.

„Żłobek i przedszkole nr 29 w Brześciu”, jako placówka typu łączonego, w którym funkcjonuje sześć grup ogólnych i cztery specjalne dla dzieci z dysfunkcjami wzroku, jest jedyną taką placówką w mieście.

Dzieciom z wadami wzroku zapewniana jest rehabilitacja lecznicza i opieka wychowawcza, pedagogiczna, korekcyjna organizowana na podstawie zaleceń okulisty. W celu osiągnięcia pozytywnych rezultatów, praca wykonywana jest w ścisłej koordynacji leczenia i pracy korekcyjnej. Do przeprowadzania niezbędnego leczenia i treningów, placówka dysponuje gabinetem lekarskim wyposażonym w sprzęt okulistyczny.

Praca leczniczo-rehabilitacyjna obejmuje również wykorzystanie od wieku 3-4 lat medycznych i diagnostycznych programów komputerowych: „eYe”, „Pajączek”, „Krzyżyki”, „Relaks!”, „Ostrze” itp., które mają na celu poprawę widzenia i zapewniają efekt terapeutyczny: rozwijają prawidłowe postrzeganie obrazów, koordynują funkcjonalność oczu, rozwijają funkcje motoryczne mięśni oka.

Wniosek o pomoc finansową dla kierowców E100 i ich rodzin

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez E100 International Trade Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pory 78/7, 02-757 Warszawa moich danych osobowych, w szczególności w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji handlowej dla celów marketingowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez E100 International Trade Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących. Szczegółowe zasady przetwarzania danych dostępne są na naszej stronie w zakładce Polityka Prywatności i w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez E100 International Trade Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pory 78/7, 02-757 Warszawa moich danych osobowych, w szczególności w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących. Szczegółowe zasady przetwarzania danych dostępne są na naszej stronie w zakładce Polityka Prywatności i w zakładce Ochrona Danych Osobowych.