Sprzęt do poprawy wzroku maluchów

Dbanie o zdrowie dzieci jest jednym z priorytetów Fundacji Charytatywnej „Nowe pokolenie”. Dlatego w marcu za środki organizacji zakupiono komputer i laptop dla „Przedszkola nr 29”
w Brześciu.

Sprzęt był potrzebny do prowadzenia leczenia przy pomocy programów komputerowych oraz do organizowania pracy rehabilitacyjno-pedagogicznej z wykorzystaniem techniki multimedialnej dla dzieci z dysfunkcją wzroku.

„Żłobek i przedszkole nr 29 w Brześciu”, jako placówka typu łączonego, w którym funkcjonuje sześć grup ogólnych i cztery specjalne dla dzieci z dysfunkcjami wzroku, jest jedyną taką placówką w mieście.

Dzieciom z wadami wzroku zapewniana jest rehabilitacja lecznicza i opieka wychowawcza, pedagogiczna, korekcyjna organizowana na podstawie zaleceń okulisty. W celu osiągnięcia pozytywnych rezultatów, praca wykonywana jest w ścisłej koordynacji leczenia i pracy korekcyjnej. Do przeprowadzania niezbędnego leczenia i treningów, placówka dysponuje gabinetem lekarskim wyposażonym w sprzęt okulistyczny.

Praca leczniczo-rehabilitacyjna obejmuje również wykorzystanie od wieku 3-4 lat medycznych i diagnostycznych programów komputerowych: „eYe”, „Pajączek”, „Krzyżyki”, „Relaks!”, „Ostrze” itp., które mają na celu poprawę widzenia i zapewniają efekt terapeutyczny: rozwijają prawidłowe postrzeganie obrazów, koordynują funkcjonalność oczu, rozwijają funkcje motoryczne mięśni oka.