Skarbnica dobrych uczynków Е100 w I kwartale

Holding E100 zawsze przywiązywał dużą wagę do działalności charytatywnej. Tylko w 2020 roku kilkadziesiąt organizacji otrzymało pomoc w ramach projektu E100 Family. W pierwszym kwartale 2021 r. E100 kontynuowało swój maraton dobrych uczynków.

Pomoc „Nowego Pokolenia”
E100 Family realizuje część swoich dobrych uczynków za pośrednictwem białoruskiej fundacji „Nowe Pokolenie”, która udziela pomocy dzieciom ciężko chorym, rodzinom o niskich dochodach i rodzinom wielodzietnym, dzieciom pozostawionym bez opieki rodzicielskiej, a także wspiera dzieci uzdolnione.

Niektórym młodym podopiecznym „Nowe pokolenie” pomaga każdego miesiąca, zapewniając leki, pokarm podawany przez sondę i środki higieniczne. Pierwsze trzy miesiące tego roku nie były wyjątkiem.

W styczniu „Nowe pokolenie” sfinansowało zakup symulatora Gross do rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością ruchową dla Centralnego Regionalnego Dziecięcego Centrum Kliniczno-Rehabilitacyjnego „Weda” w Brześciu. Do żłobka nr 29 w Brześciu zakupiono specjalny komputer treningowy dla dzieci z wadami w rozwoju psychofizycznym, a dzieci ze Specjalnej Szkoły Ogólnokształcącej z internatem w Żabince ucieszyły się z nowego zimowego sprzętu narciarskiego.

Na początku roku prezenty od „Nowego Pokolenia” otrzymała rodzina Kozłowych, która wzięła pod opiekę sześcioro dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Natomiast w auli wioski dziecięcej w Kobryniu pojawił się ogromny telewizor.
„Nowe Pokolenie” sfinansowało również zakup drukarki 3D do klasy edukacyjnej STEAM dla II Liceum Ogólnokształcącego w Łunińcu.

Tradycyjnie pomoc otrzymał też Brzeski Szpital Dziecięcy, dla którego zakupiono immunoglobulinę i suchą mieszankę dla wcześniaków i noworodków.

Dzięki „Nowemu Pokoleniu” dwie uczennice z Brześcia cierpiące na rdzeniowy zanik mięśni (SMA) - Serafima i Barbara Puzyno - otrzymały specjalne spacerowe wózki inwalidzkie.

Fundacja nie pozostawiła również bez wsparcia rodzin wielodzietnych i potrzebujących. W pierwszym kwartale osiem takich rodzin z Brześcia otrzymało ubrania i buty.
Ponadto „Nowe Pokolenie” zasponsorowało wyjazdy uzdolnionych dzieci na zawody w szermierce, szachach i sportach wodnych.

Е100 Family w walce z COVID-19
Specjalnie dla bezpieczeństwa personelu medycznego i pacjentów w ramach projektu E100 Family zakupiona została i przekazana do Centralnego Szpitala Rejonowego w Łunińcu – komora dezynfekcyjna oraz mobilne i naścienne naświetlacze bakteriobójcze. Z kolei reanimatorom Szpitala Miejskiego nr 1 w Brześciu, którzy uratowali życie ojca jednego z pracowników firmy, E100 Family w dowód wdzięczności podarowała dobry ekspres do kawy.

Nawiasem mówiąc, kierownictwo E100 pomaga nie tylko instytucjom medycznym, które borykają się z COVID-19, ale wszystkim pracownikom holdingu, którzy przechodzili tę chorobę w umiarkowanej i ciężkiej postaci.

Dzieci powinny być zdrowe
Do E100 Family często zwracają się rodzice dzieci potrzebujących kosztownej pomocy medycznej.
Pierwszą taką osobą, której projekt E100 pomógł w 2021 roku, był 5-letni Igor z Brześcia. Dzięki E100 Family dziecko z zespołem Kannera przejdzie rehabilitację w niezależnej organizacji non-profit „Gorodok” w Nowosybirsku.

W pierwszym kwartale tego roku troje kolejnych dzieci z Białorusi otrzymało pomoc finansową za pośrednictwem Nowego Pokolenia: 6-letni Ilia Iwkowicz (operacja wszczepienia implantu ślimakowego), 2-letni Matwiej Brzeski (operacja wszczepienia implantu ślimakowego) i 3-letni Elizeusza Samorosienko (operacja otwarcia kanału słuchowego i rekonstrukcja małżowiny usznej). Zbiórka środków dla Ilii i Matwieja jest już zamknięta i już niedługo dzieci będą mogły usłyszeć otaczający ich świat. Na leczenie Elizeusza zebrano prawie 50% potrzebnej kwoty.

Przywrócenie dziedzictwa historycznego
Dwa lata temu gmina żydowska wykupiła w Brześciu budynek z końca XIX wieku, który prawie dwa stulecia temu był synagogą. Opowiadając się za zachowaniem dziedzictwa kulturowego, E100 Family wsparła społeczność i przeznaczyła środki na odnowienie budynku oraz programy edukacyjne stowarzyszenia.
***
Mimo tak wielkiej pracy wykonanej w pierwszym kwartale 2021 roku, projekt charytatywny E100 Family nie poprzestaje na tym i kontynuuje maraton dobrych uczynków. Zawsze jesteśmy gotowi pomóc tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. W końcu viam supervadet vadens.

E100Family