Pomoc dla Elizeusza Samorosienko

Fundacja „Nowe pokolenie” kontynuuje niesienie pomocy dzieciom potrzebującym wsparcia finansowego w celu poprawy jakości życia.

W niniejszym materiale opowiemy o 3-letnim Elizeuszu Samorosenko z Witebska (Białoruś).

Od urodzenia dziecku brakuje przewodu słuchowego i małżowiny usznej w prawym uchu. W celu przywrócenia w pełni słuchu i orientacji dźwiękowej w przestrzeni, trzeba przeprowadzić dwa etapy operacji otwarcia kanału słuchowego i rekonstrukcji małżowiny usznej. Tak złożone leczenie wymaga znacznych kosztów finansowych, dlatego rodzina chłopca musiała szukać pomocy.

Fundacja „Nowe Pokolenie” nie mogła nie zareagować i wniosła swój wkład w zbiórkę pieniędzy dla Elizeusza. Życzymy Elizeuszowi jak najszybszego zwycięstwa w walce o zdrowie i powrotu do szczęśliwego dzieciństwa!