Pomoc dla Elizeusza Samorosienko

Fundacja „Nowe pokolenie” kontynuuje niesienie pomocy dzieciom potrzebującym wsparcia finansowego w celu poprawy jakości życia.

W niniejszym materiale opowiemy o 3-letnim Elizeuszu Samorosenko z Witebska (Białoruś).

Od urodzenia dziecku brakuje przewodu słuchowego i małżowiny usznej w prawym uchu. W celu przywrócenia w pełni słuchu i orientacji dźwiękowej w przestrzeni, trzeba przeprowadzić dwa etapy operacji otwarcia kanału słuchowego i rekonstrukcji małżowiny usznej. Tak złożone leczenie wymaga znacznych kosztów finansowych, dlatego rodzina chłopca musiała szukać pomocy.

Fundacja „Nowe Pokolenie” nie mogła nie zareagować i wniosła swój wkład w zbiórkę pieniędzy dla Elizeusza. Życzymy Elizeuszowi jak najszybszego zwycięstwa w walce o zdrowie i powrotu do szczęśliwego dzieciństwa!

Wniosek o pomoc finansową dla kierowców E100 i ich rodzin
Szczegóły
Zgoda na kontakt e-mailowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez E100 International Trade Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez E100 International Trade Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych, prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Zamknij
Szczegóły
Zgoda na kontakt telefoniczny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez E100 International Trade Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych, prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Zamknij