Podarunki dla nowej rodziny

W połowie stycznia w Brześciu na Białorusi otwarty został dziewiąty rodzinny dom dziecka. Maria i Andriej Kozłowowie wygrali ogłoszony przez Departament Edukacji konkurs na funkcję rodziców-wychowawców, przeszli szkolenia w ośrodku socjalno-pedagogicznym i zostali rodzicami dla sześciorga dzieci w wieku od 5 do 13 lat pozostawionych bez opieki rodzicielskiej.

Według głowy rodziny decyzja o objęciu dzieci opieką pojawiła się dość dawno.

„Nasze dwie córki są już studentkami. Dlatego coraz częściej z żoną zaczęliśmy rozmawiać o możliwości wzięcia dziecka pod opiekę. Chociaż jest to duża odpowiedzialność, chęć dzielenia się ciepłem i miłością z tymi, którzy tego potrzebują, jest znacznie większa ”- powiedział Andriej Kozłow w rozmowie z dziennikarzami.

19 stycznia rodzina wprowadziła się do nowego przestronnego i wygodnego domu. Fundacja charytatywna „Nowe Pokolenie” nie mogła stać bezczynnie i wręczyła małym nowym lokatorom wiele prezentów.