Podarunki dla nowej rodziny

W połowie stycznia w Brześciu na Białorusi otwarty został dziewiąty rodzinny dom dziecka. Maria i Andriej Kozłowowie wygrali ogłoszony przez Departament Edukacji konkurs na funkcję rodziców-wychowawców, przeszli szkolenia w ośrodku socjalno-pedagogicznym i zostali rodzicami dla sześciorga dzieci w wieku od 5 do 13 lat pozostawionych bez opieki rodzicielskiej.

Według głowy rodziny decyzja o objęciu dzieci opieką pojawiła się dość dawno.

„Nasze dwie córki są już studentkami. Dlatego coraz częściej z żoną zaczęliśmy rozmawiać o możliwości wzięcia dziecka pod opiekę. Chociaż jest to duża odpowiedzialność, chęć dzielenia się ciepłem i miłością z tymi, którzy tego potrzebują, jest znacznie większa ”- powiedział Andriej Kozłow w rozmowie z dziennikarzami.

19 stycznia rodzina wprowadziła się do nowego przestronnego i wygodnego domu. Fundacja charytatywna „Nowe Pokolenie” nie mogła stać bezczynnie i wręczyła małym nowym lokatorom wiele prezentów.

Wniosek o pomoc finansową dla kierowców E100 i ich rodzin
Szczegóły
Zgoda na kontakt e-mailowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez E100 International Trade Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez E100 International Trade Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych, prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Zamknij
Szczegóły
Zgoda na kontakt telefoniczny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez E100 International Trade Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych, prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Zamknij