Nikita musi słyszeć!

Fundacja charytatywna „Nowe Pokolenie” często bierze udział w zbiórce pieniędzy na rzecz dzieci. W czerwcu wsparła ona rodzinę Nikity Szaczenko.

Dziecko urodziło się w 2016 roku z mikrocją małżowin usznych i atrezją lewego kanału słuchowego. W szpitalu rodzicom powiedziano, że dziecko jest całkowicie głuche. Na szczęście lekarze pomylili się, bo 4 miesiące po wypisie ze szpitala okazało się, że choć kanał słuchowy w prawym uchu jest bardzo zwężony, to nadal może przekazywać dźwięk do ucha środkowego. Teraz dzięki stałej pracy z logopedą Nikita opanowuje mowę.

Chłopiec musi przejść skomplikowaną operację w celu przywrócenia kanału słuchowego, kosteczek słuchowych i poprawy ich funkcjonowania. Koszt operacji jest bardzo wysoki, więc „Nowe Pokolenie” wniosło swój i przybliżyło Nikitę do tego, by jak najszybciej usłyszał otaczający go świat.