Nikita musi słyszeć!

Fundacja charytatywna „Nowe Pokolenie” często bierze udział w zbiórce pieniędzy na rzecz dzieci. W czerwcu wsparła ona rodzinę Nikity Szaczenko.

Dziecko urodziło się w 2016 roku z mikrocją małżowin usznych i atrezją lewego kanału słuchowego. W szpitalu rodzicom powiedziano, że dziecko jest całkowicie głuche. Na szczęście lekarze pomylili się, bo 4 miesiące po wypisie ze szpitala okazało się, że choć kanał słuchowy w prawym uchu jest bardzo zwężony, to nadal może przekazywać dźwięk do ucha środkowego. Teraz dzięki stałej pracy z logopedą Nikita opanowuje mowę.

Chłopiec musi przejść skomplikowaną operację w celu przywrócenia kanału słuchowego, kosteczek słuchowych i poprawy ich funkcjonowania. Koszt operacji jest bardzo wysoki, więc „Nowe Pokolenie” wniosło swój i przybliżyło Nikitę do tego, by jak najszybciej usłyszał otaczający go świat.

Wniosek o pomoc finansową dla kierowców E100 i ich rodzin
Szczegóły
Zgoda na kontakt e-mailowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez E100 International Trade Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez E100 International Trade Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych, prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Zamknij
Szczegóły
Zgoda na kontakt telefoniczny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez E100 International Trade Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych, prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Zamknij