Nagrody dla uzdolnionych białoruskich uczniów

Co roku fundacja charytatywna „Nowe Pokolenie” w ramach programu pomocy dzieciom uzdolnionym przyznaje nagrody finansowe białoruskim dzieciom, które osiągnęły wysokie wyniki w działalności edukacyjnej i naukowej. Rok 2021 nie był wyjątkiem.

W sumie na koniec roku akademickiego stypendia otrzymało 20 uczniów szkół z Brześcia i Łunińca. W ten sposób ośmiu uczniów z Gimnazjum nr 1 w Brześciu otrzymało nagrodę im. Władimira Łazariewicza Stajeckiego. Czterech kolejnych uczniów z Gimnazjum nr 15 w Brześciu otrzymało nagrody im. Leonida Władimirowicza Stajeckiego za wybitną znajomość języka francuskiego.

Oprócz wyżej wymienionych stypendiów ośmiu uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego w Łunińcu otrzymało nagrody bezpośrednio od samej fundacji „Nowe pokolenie”.

Gratulujemy wszystkim dzieciom i życzymy dalszych sukcesów!