Nagrody dla uzdolnionych białoruskich uczniów

Co roku fundacja charytatywna „Nowe Pokolenie” w ramach programu pomocy dzieciom uzdolnionym przyznaje nagrody finansowe białoruskim dzieciom, które osiągnęły wysokie wyniki w działalności edukacyjnej i naukowej. Rok 2021 nie był wyjątkiem.

W sumie na koniec roku akademickiego stypendia otrzymało 20 uczniów szkół z Brześcia i Łunińca. W ten sposób ośmiu uczniów z Gimnazjum nr 1 w Brześciu otrzymało nagrodę im. Władimira Łazariewicza Stajeckiego. Czterech kolejnych uczniów z Gimnazjum nr 15 w Brześciu otrzymało nagrody im. Leonida Władimirowicza Stajeckiego za wybitną znajomość języka francuskiego.

Oprócz wyżej wymienionych stypendiów ośmiu uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego w Łunińcu otrzymało nagrody bezpośrednio od samej fundacji „Nowe pokolenie”.

Gratulujemy wszystkim dzieciom i życzymy dalszych sukcesów!

Wniosek o pomoc finansową dla kierowców E100 i ich rodzin
Szczegóły
Zgoda na kontakt e-mailowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez E100 International Trade Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez E100 International Trade Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych, prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Zamknij
Szczegóły
Zgoda na kontakt telefoniczny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez E100 International Trade Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych, prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Zamknij