Jesienny kalendarz dobrych uczynków

Rozpoczęła się jesień, a to oznacza, że dla pracowników organizacji charytatywnej „Nowe pokolenie” nadeszła gorąca pora.

Zawsze z początkiem roku szkolnego fundacja pomaga w przygotowaniu dzieci do szkoły. I ten rok, oczywiście, nie był wyjątkiem. Wsparcia udzielono rodzinom wielodzietnym, niepełnym oraz tym, w których wychowują się dzieci niepełnosprawne i osierocone.

W ramach akcji „Wyprawiamy dzieci do szkoły” fundacja nabyła dla wszystkich potrzebujących przybory szkolne i materiały plastyczne oraz szkolną odzież i obuwie.

Również na początku roku za środki „Nowego pokolenia” zakupiono telewizor oraz meble do nowego gabinetu edukacji początkowej Szkoły Specjalnej w Brześciu. Dzięki fundacji również w brzeskim Centrum Kształcenia, Rozwoju i Rehabilitacji „Weda” pojawił się nowy sprzęt komputerowy.

Pracownicy fundacji nie zapomnieli także o wychowankach Szkoły z Internatem w Żabinku, dla których zakupili szczególnie potrzebne w okresie jesiennym leki dla dzieci z wadami wzroku. Ponadto, „Nowe pokolenie” sponsorowało zakup specjalnego sprzętu do pokoju sensorycznego dla dzieci z wadami w rozwoju psychofizycznym. Teraz jest tutaj specjalna strefa umożliwiająca emocjonalne rozładowanie się wychowanków szkoły.

Fundacja uczestniczyła również w nagradzaniu zwycięzców miejskiej wystawy kreatywności technicznej „Terytorium Techno”. Wzięło w niej udział 56 uczniów z czternastu placówek edukacyjnych w Brześciu. W trzynastu nominacjach zaprezentowanych zostało ponad 100 prac. Zwycięzcy wystawy zostali nagrodzeni dyplomami wydziału edukacji Komitetu Wykonawczego miasta Brześcia oraz upominkami od fundacji „Nowe pokolenie”.

Pracownicy fundacji wierzą, że dobroczynność umożliwia dzieciom realizację swoich marzeń i odnoszenie sukcesów. I naszym wspólnym zadaniem jest pomaganie im w tym.

Wniosek o pomoc finansową dla kierowców E100 i ich rodzin

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez E100 International Trade Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pory 78/7, 02-757 Warszawa moich danych osobowych, w szczególności w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji handlowej dla celów marketingowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez E100 International Trade Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800) oraz stosownie do treści przepisów art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz.1204), poinformowany o tym, że przetwarzanie danych za pośrednictwem strony internetowej e100.eu jest związane z ich przekazaniem między współadministratorami Strony, z których jeden ma siedzibę w państwie trzecim (Rep. Białorusi) w rozumieniu treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe zasady przetwarzania danych dostępne są na naszej stronie w zakładce Polityka Prywatności i w zakładce Ochrona Danych Osobowych).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez E100 International Trade Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pory 78/7, 02-757 Warszawa moich danych osobowych, w szczególności w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu art.172 ust.1 ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800), poinformowany o tym, że przetwarzanie danych za pośrednictwem strony internetowej e100.eu jest związane z ich przekazaniem między współadministratorami Strony, z których jeden ma siedzibę w państwie trzecim (Rep. Białorusi) w rozumieniu treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe zasady przetwarzania danych dostępne są na naszej stronie w zakładce Polityka Prywatności i w zakładce Ochrona Danych Osobowych).