Jesienny kalendarz dobrych uczynków

Rozpoczęła się jesień, a to oznacza, że dla pracowników organizacji charytatywnej „Nowe pokolenie” nadeszła gorąca pora.

Zawsze z początkiem roku szkolnego fundacja pomaga w przygotowaniu dzieci do szkoły. I ten rok, oczywiście, nie był wyjątkiem. Wsparcia udzielono rodzinom wielodzietnym, niepełnym oraz tym, w których wychowują się dzieci niepełnosprawne i osierocone.

W ramach akcji „Wyprawiamy dzieci do szkoły” fundacja nabyła dla wszystkich potrzebujących przybory szkolne i materiały plastyczne oraz szkolną odzież i obuwie.

Również na początku roku za środki „Nowego pokolenia” zakupiono telewizor oraz meble do nowego gabinetu edukacji początkowej Szkoły Specjalnej w Brześciu. Dzięki fundacji również w brzeskim Centrum Kształcenia, Rozwoju i Rehabilitacji „Weda” pojawił się nowy sprzęt komputerowy.

Pracownicy fundacji nie zapomnieli także o wychowankach Szkoły z Internatem w Żabinku, dla których zakupili szczególnie potrzebne w okresie jesiennym leki dla dzieci z wadami wzroku. Ponadto, „Nowe pokolenie” sponsorowało zakup specjalnego sprzętu do pokoju sensorycznego dla dzieci z wadami w rozwoju psychofizycznym. Teraz jest tutaj specjalna strefa umożliwiająca emocjonalne rozładowanie się wychowanków szkoły.

Fundacja uczestniczyła również w nagradzaniu zwycięzców miejskiej wystawy kreatywności technicznej „Terytorium Techno”. Wzięło w niej udział 56 uczniów z czternastu placówek edukacyjnych w Brześciu. W trzynastu nominacjach zaprezentowanych zostało ponad 100 prac. Zwycięzcy wystawy zostali nagrodzeni dyplomami wydziału edukacji Komitetu Wykonawczego miasta Brześcia oraz upominkami od fundacji „Nowe pokolenie”.

Pracownicy fundacji wierzą, że dobroczynność umożliwia dzieciom realizację swoich marzeń i odnoszenie sukcesów. I naszym wspólnym zadaniem jest pomaganie im w tym.