Funkcjonalne łóżka medyczne dla ciężko chorych dzieci

Rodziny Ksiuszy Goregliad i Wani Galaliuka są jednymi z pierwszych podopiecznych Fundacji „Nowe pokolenie”. Od wielu lat pomagamy ułatwić życie tej dwójce ciężko chorych dzieci - co miesiąc kupowaliśmy dla nich pokarmy dojelitowe i materiały eksploatacyjne do specjalistycznego sprzętu.

Ksiusza ma rdzeniowy zanik mięśni¹, a Wania ma chorobę Hallerwordena-Spatza². Obie choroby genetyczne są nieuleczalne, więc wszystko co może zrobić fundacja „Nowe pokolenie”, to zapewnić tym dzieciom opiekę paliatywną.

Tak więc w listopadzie w ramach wsparcia fundacja zakupiła dla tych dwóch rodzin funkcjonalne łóżka medyczne czterosekcyjne z napędem elektrycznym.

Ten sprzęt medyczny o wygodnej konstrukcji przeznaczony jest do opieki nad pacjentami osłabionymi, ciężko i obłożnie chorymi. Łóżka powinny pomóc Wani i Ksiuszy w utrzymaniu wygodnej pozycji ciała, dostosowanej do ich stanu zdrowia, wieku, diagnozy i innych czynników.

¹ Rdzeniowy zanik mięśni to choroba dziedziczna, w której dochodzi do dysfunkcji komórek nerwowych rdzenia kręgowego, prowadzącej do postępującego osłabienia mięśni, atrofii, a w konsekwencji do unieruchomienia pacjenta.

² Choroba Hallerwordena-Spatza – bardzo rzadka neurodegeneracyjna dziedziczna choroba zwyrodnieniowa układu nerwowego związana z odkładaniem się żelaza w mózgu. Częstotliwość zachorowania wynosi średnio 1-3 osoby na 1 milion.

Wniosek o pomoc finansową dla kierowców E100 i ich rodzin
Szczegóły
Zgoda na kontakt e-mailowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez E100 International Trade Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez E100 International Trade Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych, prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Zamknij
Szczegóły
Zgoda na kontakt telefoniczny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez E100 International Trade Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych, prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Zamknij