Zmiany przepisów prawa pracy planowane na 2023 r.

Darmowe szkolenie w formie webinaru: Zmiany przepisów prawa pracy planowane na 2023 r.

24.11.2022 (Czwartek)
10:00
Czas trwania: 2 godziny

Program szkolenia:

  • 1 Obowiązki legislacyjne wynikające z przyjętych dyrektyw unijnych:
  • 2 Planowane zmiany Kodeksu pracy (zmiany w urlopie opiekuńczym, urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim; urlop z powodu "siły wyższej; praca zdalna; możliwość kontroli trzeźwości w pracy; wypowiedzenie umowy terminowej; umowa na okres próbny; czas pracy)
  • 3 Wpływ postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15.07.2020r. ustanawiającej przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenia (UE) nr 1024/201

Prowadzący szkolenie:

Agnieszka Bochniak

Ekspert ds. kontroli
Z wykształcenia prawnik. Zawodowo, praktyk z ponad dwudziesto letnim doświadczeniem w działalności nadzorczo-kontrolnej. Od roku 2008 specjalizuje się w czasie pracy kierowców oraz czasie jazdy. Nie są jej obce zagadnienia dotyczące obowiązkowych przerw w jeździe i odpoczynki kierowców. Posiada wieloletnie doświadczenie jako szkoleniowiec. Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony stosunku pracy w tym z zakresu czasu pracy i czasu pracy kierowców. Od 12 lat zajmuje się również pracą dydaktyczną na uczelniach wyższych, prowadząc zajęcia ze słuchaczami studiów podyplomowych.