ADR w transporcie drogowym

Darmowe szkolenie w formie webinaru: ADR w transporcie drogowym

22.09.2021 (środa)
09:00
Czas trwania: 2 godziny

Program szkolenia:

  • 1 Omówienie nowelizacji umowy ADR.
  • 2 Wpływ zmian na prowadzenie działalności transportowej.
  • 3 Zwolnienie ze stosowania przepisów ADR.
  • 4 Wyposażenie pojazdów w niezbędny sprzęt i instrukcje.
  • 5 Doradcy DGSA, kiedy zatrudniamy.
  • 6 Raportowanie przewozów i magazynowania towarów ADR.
  • 7 Terminy przekazywania raportów i miejsce ich składania.
  • 8 Kary administracyjne.

Prowadzący szkolenie:

Krzysztof Grzegorczyk

Ekspert ADR
Uznany specjalista w dziedzinie umowy ADR. Wieloletni pracownik Ministerstwa Transportu RP odpowiedzialny za negocjacje umowy ADR oraz jej zmian. Wieloletni specjalista i uczestnik międzynarodowych seminariów dotyczących transportu towarów ADR. Specjalista w zakresie szkoleń pracowników każdego szczebla zajmujących się transportem towarów ADR, w tym specjalistów DGSA, czyli doradców do spraw transportu towarów niebezpiecznych. Autor wielu publikacji dotyczących przewozu i magazynowania towarów ADR. Wieloletni wykładowca i ekspert w szkoleniach organizowanych przez ZMPD w Polsce.