wtorek, 28 września, 2021
Strona główna E100

Udostępnij artykuł

13 maja 2020 r.

Świadczenie postojowe więcej niż raz?

Świadczenie postojowe w wysokości 2080zł można otrzymać nie tylko raz ale również kolejnych miesiącach. Podstawowym warunkiem, który trzeba spełnić za pierwszym razem jest warunek dochodowy, w kolejnych miesiącach (drugim i trzecim) należy udowodnić, że sytuacja nie uległa poprawie.

Świadczenia postojowe oraz zwolnienia ze składek ZUS na trzy miesiące to formy wsparcia zawartego w tarczy antykryzysowej, które cieszą się wśród przedsiębiorców największych zainteresowaniem. Pierwsze z nich, czyli świadczenia postojowe przysługują osobom pracującym na umowę zlecenie, umowę o dzieło, umowę agencyjną oraz samozatrudnionym.

Osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych, które nie wypełniły umowy do końca, czyli nie dostały pełnego wynagrodzenia, ale jednocześnie ich przychód miesiąc przed złożeniem wniosku nie był wyższy niż 15,6 tys. zł mogą dostać 2080zł jeśli umowa była na kwotę wyższą niż 1300zł, jeśli była niższa wypłacona zostanie kwota z umowy.

Świadczenia postojowe wyglądają jeszcze inaczej dla samozatrudnionych. Dla nich świadczenie wynosi 2080zł a w przypadku rozliczających się kartą podatkową- 1300zł. Niezbędne jest też wykazanie, że przychody zmniejszyły się o przynajmniej 15% i nie mogły przekroczyć 15,6 tys. zł.

Początkowo tarcza antykryzysowa przewidywała wypłatę świadczenia postojowego jednorazowo, ale sejm zmienił już przepisy w tym zakresie. Jeśli sytuacja finansowa pracujących na własny rachunek lub na umowie cywilnoprawnej nie uległa poprawie mimo pierwszego postojowego, ZUS ma prawo przyznać taką pomoc jeszcze dwa razy na tych samych zasadach. W sumie pomoc od ZUSu będzie wynosiła więc 3 razy po 2080zł.

Złożenie wniosku o świadczenie postojowe kolejny raz wymaga udowodnienia, że sytuacja nie uległa poprawie i tak jak za pierwszym razem zadeklarować poziom przychodów. Nasz drugi wniosek będzie porównywany z pierwszym i w przypadku wzrostu przychodu nie dostaniemy drugiego postojowego. Procedura wygląda tak samo w przypadku wniosku trzeciego i porównywania go z drugim.

źródło: fakt.pl

Udostępnij

Inne artykuły

Popularne artykuły