niedziela, 4 czerwiec, 2023
Strona główna E100
e-box

Udostępnij artykuł

15:38, 26 październik 2020

Wspólne podejście do środków dotyczących podróżowania w UE

Państwa członkowskie UE przyjęły zalecenie Rady w sprawie skoordynowanego podejścia do ograniczenia swobodnego przepływu w odpowiedzi na pandemię COVID-19.


Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa, 27 państw członkowskich UE przyjęło różne środki, z których niektóre miały wpływ na prawo obywateli do swobodnego przemieszczania się po Unii Europejskiej, takie jak wymóg poddania się kwarantannie lub testu na koronawirusa.


Chociaż środki mają na celu ochronę zdrowia i dobrego samopoczucia obywateli, mają one poważne konsekwencje dla gospodarki i praw obywateli. Prawo obywateli europejskich do swobodnego przemieszczania się i przebywania w Unii Europejskiej jest jednym z najbardziej cenionych osiągnięć Unii Europejskiej, a także ważną siłą napędową jej gospodarki.
Dobrze skoordynowane, przewidywalne i przejrzyste podejście do przyjmowania ograniczeń swobodnego przemieszczania się jest niezbędne, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, chronić zdrowie obywateli, a także utrzymać swobodny przepływ w Unii w bezpiecznych warunkach. Jest to ważne dla milionów obywateli, którzy na co dzień polegają na podróżach transgranicznych i ma kluczowe znaczenie dla naszych starań o rozpoczęcie bezpiecznej odbudowy gospodarki.
W zaleceniu określono cztery kluczowe obszary, w których państwa członkowskie będą koordynować swoje wysiłki:

1. Wspólne kryteria


Rozważając ograniczenie swobodnego przepływu w odpowiedzi na pandemię koronawirusa, państwa członkowskie wezmą pod uwagę następujące kluczowe kryteria:

 • wskaźnik zgłoszeń (całkowita liczba nowo zgłoszonych przypadków COVID-19 na 100 000 mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni na poziomie regionalnym)
 • wskaźnik pozytywności testu (odsetek pozytywnych testów spośród wszystkich testów na zakażenie COVID-19 przeprowadzonych w ciągu ostatniego tygodnia)
 • wskaźnik testów (liczba testów na zakażenie COVID-19 na 100 000 populacji przeprowadzonych w ciągu ostatniego tygodnia)

Aby zapewnić dostępność kompleksowych i porównywalnych danych, państwa członkowskie będą co tydzień dostarczać Europejskiemu Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób niezbędne dane.


2. Wspólna mapa


Na podstawie danych przekazanych przez państwa członkowskie Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób opublikuje mapę państw członkowskich UE z podziałem na regiony, która pokaże poziomy ryzyka w regionach w Europie za pomocą systemu sygnalizacji świetlnej. Regiony zostaną zaznaczone w kolorach „ zielonym ”, „ pomarańczowym ”, „ czerwonym ” i „ szarym ” (jeśli nie ma wystarczających informacji).

Banners block

Mapa ta będzie zawierała również dane z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.


Na tej mapie obszar powinien być oznaczony następującymi kolorami:


zielony , jeśli wskaźnik powiadomień jest mniejszy niż 25, a wskaźnik pozytywności testu jest mniejszy niż 4%;
pomarańczowy , jeśli wskaźnik powiadomień jest mniejszy niż 50, ale wskaźnik pozytywności testu wynosi 4% lub więcej, lub jeśli wskaźnik powiadomień mieści się w zakresie od 25 do 150, ale wskaźnik pozytywności testu jest mniejszy niż 4%;
czerwony , jeśli wskaźnik powiadomień wynosi 50 lub więcej, a wskaźnik pozytywności testu wynosi 4% lub więcej, lub jeśli wskaźnik powiadomień przekracza 150;
szary , jeśli nie są dostępne wystarczające informacje lub jeśli wskaźnik testowania wynosi 300 lub mniej.
• Mapa dostarczy również podróżnym ogólnych informacji na temat poziomu ryzyka w miejscu ich przeznaczenia. Wraz z informacjami udostępnionymi na platformie internetowej „ Re-open EU ” podróżni powinni być w stanie stwierdzić, czy mogą spodziewać się, że zostaną objęci określonymi środkami, jeśli podróżują do innego regionu w UE.


3. Wspólne podejście dla podróżnych


Na podstawie wspólnej mapy państwa członkowskie zdecydują następnie, czy wprowadzą pewne ograniczenia, takie jak kwarantanna lub testy, dla podróżnych przybywających z innych obszarów. Państwa członkowskie zgodziły się, że nie będzie ograniczeń, takich jak kwarantanna lub testy, dla podróżnych przybywających z „zielonych” regionów.
Państwa członkowskie, które uznają za konieczne wprowadzenie ograniczeń swobodnego przemieszczania się w oparciu o własne procesy decyzyjne, mogą wymagać od osób podróżujących z obszaru sklasyfikowanego jako „zielony”, aby:

 • przejść kwarantannę; i / lub
 • po przybyciu przejść test na zakażenie COVID-19.

Do państw członkowskich należy decyzja, jakie środki zastosować wobec osób podróżujących z obszarów ryzyka na ich terytoria. Oznacza to, że niektóre państwa członkowskie nie będą nakładać żadnych ograniczeń na podróżowanie po UE, podczas gdy inne mogą zdecydować o zastosowaniu pewnych środków, takich jak kwarantanna lub testy, wobec podróżnych przybywających z obszarów „pomarańczowych”, „czerwonych” lub „szarych”. Informacje o tym, które państwa członkowskie stosują środki, będą dostępne na platformie internetowej „ Re-open EU ”. Państwa członkowskie mogą również wymagać, aby osoby wjeżdżające na ich terytorium przedłożyły formularze lokalizacyjne pasażerów, zgodnie z wymogami ochrony danych.


Środki nie mogą być dyskryminujące, co oznacza, że ​​będą miały zastosowanie również do powracających obywateli danego państwa członkowskiego.
Osoby podróżujące z podstawową funkcją lub potrzebujące nie będą podlegać kwarantannie. Przy wykonywaniu swoich obowiązków dotyczy to:

 • Pracownicy lub osoby samozatrudnione wykonujące zawody krytyczne, w tym pracownicy służby zdrowia, pracownicy przygraniczni i delegowani, a także pracownicy sezonowi, o których mowa w Wytycznych dotyczących korzystania ze swobodnego przepływu pracowników podczas wybuchu COVID-19;
 • pracownicy transportu lub dostawcy usług transportowych, w tym kierowcy pojazdów towarowych przewożących towary do użytku na terytorium, jak również osoby jedynie przejeżdżające tranzytem;
 • pacjenci podróżujący z ważnych powodów medycznych;
 • uczniowie, studenci i stażyści, którzy codziennie podróżują za granicę;
 • osoby podróżujące z ważnych powodów rodzinnych lub biznesowych (w tym członkowie rodzin transgranicznych podróżujący regularnie);
 • dyplomatów, pracowników organizacji międzynarodowych i osób zaproszonych przez organizacje międzynarodowe, których fizyczna obecność jest wymagana do prawidłowego funkcjonowania tych organizacji, żołnierzy i funkcjonariuszy policji oraz pracowników pomocy humanitarnej i ochrony ludności w wykonywaniu ich funkcji;
 • pasażerowie w tranzycie;
 • marynarze;
 • dziennikarzom podczas wykonywania swoich obowiązków.

4. Jasne i aktualne informacje dla opinii publicznej o wszelkich ograniczeniach
Państwa członkowskie przekażą państwom członkowskim i Komisji szczegółowe informacje na temat przyszłych ograniczeń swobodnego przemieszczania się lub zniesienia ograniczeń w podróżowaniu. Zmiany te zostaną również opublikowane w witrynie Re-open EU.

Twoja firma wydaje dużo na paliwo i chciałbyś obniżyć te koszty?

Z kartą flotową E100 zatankujesz bezgotówkowo i tam, gdzie jest najtaniej!

Przetestuj kartę bezpłatnie i zobacz jakie oszczędności może przynieść Twojej firmie

Udostępnij

Inne artykuły

Popularne artykuły